Doneren?

VVD Zeist is een lokaal netwerk met veel dynamiek dat uw onderwerpen op de agenda kan zetten en met oplossingen komt. We zetten in op vooruitgang van gemeente Zeist.

Elk bedrag is welkom en helpt ons om het liberale gedachtegoed van de VVD bekender te maken onder een groot publiek. U kunt uw donatie bij uw belastingaangifte als gift opvoeren.

Voor een sterkere VVD in de gemeente Zeist stort u een bedrag op:

Rekening: NL

t.n.v. VVD Zeist, o.v.v. Donatie

Uw bijdrage is volledig anoniem.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze penningmeester of met het Algemeen Secretariaat van de VVD in Den Haag.


ANBI-status en giftenreglement

Op grond van artikel 20 van de statuten van de VVD kent het Lokaal Netwerk Zeist, geen rechtspersoonlijkheid. De lokale afdelingen zijn een afgeleide van de landelijke vereniging VVD.

De VVD is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.vvd.nl/anbi 

De VVD is wettelijk verplicht giften boven de € 4.500 op te nemen in het financieel jaarverslag. Aan donaties aan de VVD kan geen enkel recht worden ontleend. Het giftenreglement van de VVD, dat ook geldt voor de VVD Zeist, vindt u hieronder.