Ondernemen en werken

RESULTATEN 2014-2018

 • De lasten voor inwoners en bedrijven zijn de afgelopen vier jaar fors verlaagd: ondanks een vermindering van de OZB met 10 procent staat de gemeente er financieel uitstekend voor.
 • Het Ondernemersplein is stevig neergezet, zodat ondernemers beter en sneller ondersteund worden om te kunnen ondernemen in Zeist.
 • Er ligt een duidelijk actieplan om te zorgen dat Zeist een goed vestigingsklimaat houdt met extra middelen om dit te realiseren.

       

  HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  ONDERNEMEN

  • De lasten voor inwoners en ondernemers moeten verder omlaag. We willen de hondenbelasting en de precariobelasting afschaffen. Ook gaan we de OZB verlagen wanneer daar financiĆ«le ruimte voor is. We zijn en blijven kritisch op de uitgaven van de gemeente.
  • De VVD wil ondernemers meer ruimte geven. Zo moet een bakker de ruimte krijgen om op zondagochtend open te gaan om juist dan verse broodjes te kunnen verkopen.
  • We willen fors investeren in een betere bereikbaarheid zodat ondernemers daar ook van mee profiteren.

  WERK

  • Werk is de beste manier om mee te kunnen doen in onze samenleving. Iedereen moet meedoen, wat de VVD betreft zit niemand thuis. 
  • Mensen met een uitkering moeten aan de slag. Dat kan in een ondernemende dagbesteding, met vrijwilligerswerk of in een traject naar een betaalde baan. Onze doelstelling is om het totale aantal mensen met een uitkering stevig te laten dalen. 
  • We voorkomen dat mensen zonder werk of een gebrek aan besteedbaar inkomen, afglijden naar een uitzichtloze situatie met oplopende schulden. We verwachten hierbij wel dat de mensen zelf ook het maximale doen om weer op eigen benen te staan.