Zeister dorpen & wijken: Zeist-West


RESULTATEN 2014-2018

  • De doorstroming op de Utrechtsweg is verbeterd. 
  • De plannen voor de verbouwing van De Clomp zijn klaar, de uitvoering kan beginnen.
  • Samen met de omwonenden is een plan ontwikkeld voor het voormalige BVG/Cadans-terrein (hoek Utrechtseweg - Kromme Rijnlaan) waar in 2018 een stijlvol nieuwbouwproject met veel groen gerealiseerd zal worden.


HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  • We zetten in op een spoedige realisatie van het nieuwe winkelcentrum De Clomp. We willen dat het winkelcentrum de ontmoetingsplek wordt voor de wijk, voor jong en oud. Zeist-West verdient na al die jaren praten eindelijk een nieuw winkelcentrum
  • De VVD investeert in de kwaliteit van het groen in de wijk. Een mooi voorbeeld is het Pestersbosje dat weer een plek wordt waar mensen graag verblijven.
  • We willen op het terrein van TNO een mooie nieuwe ontwikkeling laten plaatsvinden met plek voor nieuwe vormen van bedrijvigheid en woningen, passend binnen het karakter van de omgeving. 
  • De VVD wil samen met omwonenden een goed plan maken voor herontwikkeling van de gemeentewerf. De VVD ziet graag dat er ruimte komt voor woningen, die passen in de omgeving en die duurzaam zijn.
  • De fietsverbinding tussen Zeist-West en het Utrecht Science Park moet veiliger en sneller. We willen op de korte termijn vooral het sluipverkeer op de huidige route tegengaan.
  • De Utrechtseweg loopt vooral in de spits steeds vaker vast. Samen met de provincie en de gemeenten De Bilt en Utrecht zetten we in op verbetering van de doorstroming.