Zeister dorpen & wijken: Huis ter Heide


RESULTATEN 2014-2018

  • De gemeente is samen met de belangenvereniging Huis ter Heide opgetrokken tegen het besluit om de snelheid op de A28 te verhogen naar 130 km per uur. 


HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  • Een belangrijke voorwaarde voor het bouwen van huizen in Huis ter Heide West is een goede ontsluiting van het verkeer naar de A28, zodat inwoners in Huis ter Heide zo min mogelijk last hebben van extra verkeersdrukte door hun straten.
  • Voor de gebieden van het Aartsbisdom en Camping Dijnselburg zullen nieuwe plannen gemaakt worden.  De VVD is voorstander van het transformeren van de camping naar woningen. We vinden dat bewoners een belangrijke rol moeten krijgen in de planontwikkeling voor het gebied.
  • De VVD is tegen een houtenergiecentrale in Zeist en zet in op meer duurzame en moderne vormen van energiewinning.