Zeister dorpen & wijken: Zeist-Oost (Hoge Dennen & Kerckebosch)


RESULTATEN 2014-2018

  • Er is fors geïnvesteerd in ruimtelijke ontwikkelingen die van Kerckebosch een prachtige wijk binnen Zeist maken. 


HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  • Naast ruimtelijke ontwikkeling verdienen ook sociale ontwikkeling en veiligheid in de wijk veel aandacht. Met veiligheid doelen we op het voorkomen van inbraken, autobranden en diefstal maar ook op verkeersveiligheid (in het bijzonder rond scholen) en veiligheid tijdens het bouwen.
  • We steunen de geplande renovatie van het winkelcentrum. Dit lijkt het sluitstuk te gaan worden van een zeer geslaagd project dat een enorme kwaliteitsslag betekent voor deze wijk.