Zeister dorpen & wijken: Den Dolder


RESULTATEN 2014-2018

  • Er ligt een gebiedsvisie voor de Willem Arntsz Hoeve, die samen met de inwoners van Den Dolder is opgesteld.
  • De fietstunnel ter hoogte van de Brede School en DOSC is gerealiseerd.
  • De Torteltuin is niet bebouwd en heeft een mooie bestemming als speeltuin gekregen.
  • Het sociaal cultureel centrum De Kameel heeft zich ontwikkeld als dorpshuis.


HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  • De VVD wil dat mensen zich weer veilig voelen in Den Dolder en dat begint bij een veilig Den Dolder. De veiligheid in Den Dolder moet op niveau komen. De VVD steunt de inzet van de gemeente om daartoe te doen wat nodig is.
  • Een integraal verkeersveiligheidsonderzoek zal moeten aantonen of de spoorwegovergang in het centrum veilig genoeg is. De VVD hecht naast het onderzoeksresultaat vooral ook aan de ervaringen van de inwoners van Den Dolder en weegt de mening van de inwoners nadrukkelijk mee in de besluitvorming. 
  • De Willem Arntsz Hoeve wordt door Altrecht in nauwe samenspraak met direct betrokkenen herontwikkeld. Door op dit terrein op dorpse schaal woningbouw te realiseren, kan voorkomen worden dat elders in Den Dolder groen moet wijken. We willen het natuurhistorische en natuurlijke karakter van het terrein zoveel mogelijk behouden. Massale nieuwbouw past daar niet bij. Zolang er nog geen herontwikkeling heeft plaatsvindt, stimuleren we het tijdelijk gebruik van de panden, om verloedering door leegstand te voorkomen.
  • Het initiatief van Doldenaren voor sociaal cultureel centrum De Kameel blijven we ondersteunen.