Zeister dorpen & wijken: Zeist-Centrum


RESULTATEN 2014-2018

  • De VVD bewaakt het groene karakter van wijken als het Lyceumkwartier en het Wilhelminapark en in het bijzonder beeldbepalende bomen. 
  • We sturen met gerichte maatregelen op het voorkomen van doorgaand- en sluipverkeer door de wijken en hebben daarbij bijzondere aandacht voor schoolroutes. Concrete maatregelen stemmen we af met de betrokken inwoners.


HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  • Het Lyceumkwartier kenmerkt zich door het ruimtelijke en groene karakter dat de VVD graag wil versterken. De VVD is daarom geen voorstander van meer wooneenheden op hetzelfde aantal vierkante meters in de wijk. 
  • De VVD is voorstander van het mijden van doorgaand verkeer uit het centrum. Dat kan onbedoeld invloed hebben op het verkeer in omliggende wijken zoals het Lyceumkwartier en het Wilhelminapark. De VVD vindt dat dit verkeer zo snel mogelijk richting de doorgaande wegenom het centrum heen geleid moet worden want doorgaand- en sluipverkeer hoort niet thuis in de woonwijken.
  • Het Walkartpark vraagt aan de kant van de Slotlaan om meer levendigheid. De VVD is voorstander van de aanwezigheid (op beperkte schaal) van horeca en ondersteunt de organisatie van kleinschalige evenementen.