Zeister dorpen & wijken: Bosch en Duin


RESULTATEN 2014-2018

  • Met de vereniging Bosch en Duin is gewerkt aan een ruimtelijke wijkvisie voor Bosch en Duin. 


HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  • Bosch en Duin heeft een geheel eigen uitstraling die belangrijk is voor het woongenot en de waarde van de woningen. De VVD wil dit karakter behouden. Dat willen we doen door het vaststellen van de gezamenlijk geformuleerde ruimtelijke wijkvisie. 
  • De VVD blijft zich inzetten op het voorkomen van sluipverkeer door Bosch en Duin.
  • De VVD Zeist gaat zich maximaal inzetten om de veiligheid in Bosch en Duin te verbeteren. In Bosch en Duin is vaker dan elders in Zeist sprake van woninginbraken door landelijk werkende roversbendes. Daarom pleit de VVD ervoor om meer in te zetten op preventieve maatregelen, zoals inzet van cameratoezicht en kentekenregistratie bij de ingangswegen.