Zeister dorpen en wijken: Austerlitz


RESULTATEN 2014-2018

  • De fietspaden rond Austerlitz zijn de afgelopen jaren flink verbeterd.

  • In goede samenwerking met maatschappelijke partners uit Austerlitz is na vele jaren eindelijk een breed gedragen plan voor het Hart van Austerlitz gereed. 
  • Austerlitz-Noord is in uitvoering gekomen, waardoor de noodzakelijke gestage groei van Austerlitz tot ongeveer 2.000 inwoners door kan gaan.


HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  • We steunen de ruimtelijke plannen die momenteel in uitvoering zijn zoals Hart van Austerlitz. Deze plannen zijn bedoeld om Austerlitz haar eigen karakter te laten behouden maar ook om ervoor te zorgen dat inwoners beschikken over levensloopbestendige woningen en goede voorzieningen zoals bijvoorbeeld de Brede School, peuterspeelzaal en dorpshuis.
  • De fietspaden rond Austerlitz zijn de afgelopen jaren flink verbeterd maar we blijven inzetten op veilige, goed onderhouden en goed verlichte fietsverbindingen, zowel richting Zeist als richting Driebergen.