Democratie


RESULTATEN 2014-2018

  • De VVD heeft zich in de afgelopen jaren ingezet om inwoners meer zeggenschap te geven over ontwikkelingen in hun eigen leefomgeving. 
  • De gemeente ondersteunt maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het goede (samen)leven in Zeist. Dit kan gaan om een evenement of een voorziening in de buurt. Daarbij kan de gemeente ruimte geven in de regels om tot realisatie te komen en eventueel financieel bijdragen. De VVD zorgt ervoor dat mooie maatschappelijke initiatieven niet door de gemeente worden overgenomen en daarmee onbedoeld 'van de gemeente' worden.


HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  • Inwoners hebben directe invloed op hun eigen leefomgeving. De VVD wil dat betrokken inwoners op basis van heldere afspraken vroegtijdig in het proces invloed op besluitvorming krijgen. 
  • Raadsleden moeten zichtbaarder zijn in het publieke debat en verdienen meer ondersteuning in hun rol als volksvertegenwoordiger.