Sport en cultuur


PROGRAMMA 2014-2018

  • We hebben ons sterk gemaakt voor een forse investering in de buitensportaccommodaties: verenigingen winnen hierdoor aan vitaliteit en toegankelijkheid en sporters worden in staat gesteld sportief beter te presteren. 
  • In Zeist is de afgelopen jaren flink ge├»nvesteerd in een breed en gevarieerd aanbod van kunst, cultuur en tal van evenementen. Zeist bruist als nooit tevoren!


HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

SPORT

  • Sport is essentieel voor een vitale samenleving. Sportverenigingen vormen een belangrijke schakel in onze samenleving. De VVD ondersteunt verenigingen actief en gaat investeren in betere binnensportaccommodaties zodat ook de groeiende zaalsporten een goede plek krijgen. 
  • Vanuit de sport willen we nog meer activiteiten organiseren die bijdragen aan een gezond en vitaal leven voor onder meer onze kinderen, mensen met een beperking en kwetsbare ouderen. We willen dat iedereen actief kan zijn: sport en bewegen voorkomen eenzaamheid en sociale isolatie.


CULTUUR

  • De VVD stimuleer en ondersteunt een ondernemende cultuursector die toegankelijke activiteiten verzorgt voor inwoners. Dit draagt bij aan een creatieve en dynamische samenleving en heeft een grote waarde voor inwoners en bedrijven.
  • Het realiseren van een cultuurhuis in het centrum vormt voor de VVD de manier om de Zeister cultuur een extra impuls te geven en de samenwerking met ondernemers te verbeteren.