Goede zorg


RESULTATEN 2014-2018

  • De VVD heeft zich ingezet om te zorgen dat iedereen die zorg nodig heeft die ook daadwerkelijk krijgt. 
  • Uit onderzoek blijkt dat de WMO-zorg in Zeist met gemiddeld een 8 hoog wordt gewaardeerd en dus goede, toegankelijke en betaalbare zorg levert.


HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  • De VVD kiest voor zorg die uitgaat van wat iemand nodig heeft en wat de omgeving eventueel kan bijdragen. Daartoe kijkt de gemeente naar individuele situaties van mensen en stelt samen met de betrokkene de benodigde zorg samen.
  • Mensen moeten niet naar hun zorg hoeven gaan, maar de zorg moet naar de mensen komen. De VVD wil dat de gemeente Zeist afspraken maakt om e-health mogelijk te maken in het gemeentelijk zorgaanbod.
  • Mensen moeten zelf kunnen beslissen van wie ze zorg ontvangen. De VVD vindt het daarom belangrijk dat het zorgaanbod in Zeist toegankelijk is voor aanbieders die mensen zelf laten kiezen.
  • De generatie die zowel kinderen onder haar hoede heeft en mantelzorger voor de ouders is, moet zoveel mogelijk tegemoet worden gekomen.