Duurzaamheid


RESULTATEN 2014-2018

  • Miljoenen zijn opzij gezet voor het Zeister bomenfonds. Hiermee versterken we het groene karakter van Zeist.
  • Zeist werkt steeds meer volgende de principes van een circulaire economie. Dat betekent voor de gemeente circulair inkopen en voor de inwoners meer en beter gescheiden afval inzamelen, waardoor het volume aan restafval daalt en grondstoffen uit afval worden hergebruikt.


HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  • De VVD wil dat Zeist in 2030 klimaatneutraal is, waarbij de VVD ervoor kiest om samen met inwoners en ondernemers tot goede initiatieven te komen. Deze aanpak leidt naar verwachting tot een actiegerichte aanpak en tot een beter gebruik van de nieuwste mogelijkheden. De VVD is tegen het toepassen van verouderde technieken, zoals een houtenergiecentrale of windmolens in Zeist.
  • Verleiden en samenwerken vormen voor de VVD het uitgangspunt bij de duurzaamheidsopgave. We willen mensen niet dwingen om bijvoorbeeld hun open haard weg te doen.
  • Voor een volledig circulaire economie is meer nodig: de gemeente geeft daarbij zelf het goede voorbeeld en zet aanvullend daarop in op bewustwording en het zo goed mogelijk faciliteren van de Zeister inwoners.
  • Nieuwbouw betekent voor de VVD: 0-op-de-energiemeter en aardwarmte in plaats van aardgas.