Bereikbaarheid


RESULTATEN 2014-2018

  • De ondertunneling bij station Driebergen-Zeist zal binnenkort worden gerealiseerd.
  • Samen met de provincie zijn veel middelen ingezet om de doorstroming van de Utrechtseweg te verbeteren.
  • Veel wegen en fietspaden zijn de afgelopen jaren fors verbeterd.
  • De Krakelingweg is succesvol aangepast.

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  • Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom blijven. Het centrum blijft bereikbaar voor autoverkeer, waarbij we de Slotlaan autoluw willen krijgen. 
  • Mensen moeten beter betrokken zijn bij verkeersplannen in hun wijk en beter geinformeerd worden over de uitvoering ervan. Daar ligt voor de gemeente een grote opgave.
  • Het station Driebergen-Zeist is een regionaal verkeersknooppunt en dient de Intercity status te behouden.
  • We investeren fors in meer en beter onderhouden fietsroutes. We willen een rode loper voor fietsers tussen station Driebergen-Zeist, Zeist, Utrecht en het Utrecht Science Park.
  • We gaan meer gebruik maken van technologie om het verkeer te sturen. Dit geeft kansen om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan technologie die de dichtstbijzijnde vrije parkeerplek direct aan kan geven.