Veiligheid


RESULTATEN 2014-2018

  • Zeist kent een succesvolle aanpak gericht op het terugdringen van jeugdcriminaliteit en overlast. Deze werkwijze bestaat uit een persoonsgerichte aanpak (top-60) en de aanpak van jeugdgroepen. Mede door de afschrikkende werking hiervan is er weinig 'instroom' van nieuwe jongeren in dit circuit. 
  • De criminaliteit in Zeist is fors gedaald met 25%.
  • Er is ge├»nvesteerd in meer cameratoezicht, onder meer in het centrum van Zeist.
  • De omgeving rondom scholen is veiliger gemaakt.
  • In de 2e Dorpsstraat start een pilot met flexibele openingstijden, om zo de drukte en onveiligheid bij het uitgaan tegen te gaan.

HOOFDPUNTEN PROGRAMMA 2018-2022

  • De VVD wil meer handhaving op straat door Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA's). Daarmee kunnen we overlast op straat actief tegengaan en het veiligheidsgevoel van mensen verbeteren.
  • De VVD wil dat er stevig wordt gehandhaafd. Vooral in de horeca is het ontoelaatbaar als regels op het schenken aan minderjarigen en roken niet wordt gehandhaafd.
  • We willen meer gebruik maken van cameratoezicht en kentekenregistratie zodat Zeist minder woninginbraken en veiliger bedrijventerreinen zal kennen.
  • Ook zetten we in op veiliger fietsroutes, waarbij we nauw samenwerken met scholen en sportverenigingen.