Financiële risico's beter ondervangen

De VVD staat voor een standvastige koers ten aanzien van de financiële stabiliteit, voorspelbaarheid en risicobeheersing. Wij zetten ons daar blijvend voor in zodat de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk kunnen blijven.

Tijdens afgelopen raadsvergadering heeft de VVD ervoor gepleit om de gemeente weerbaarder te maken tegen toekomstige financiële risico's. Dat heeft de VVD gedaan door het college te verzoeken een deel van het resultaat over 2022 daarvoor in te zetten. Dat voorstel is door de meerderheid van de raad aangenomen.  

Ook al is het financiële resultaat over 2022 goed te noemen (15 miljoen Euro), de verwachtingen laten zien dat het jaarlijks resultaat richting 2027 negatief zal uitpakken. Dat vergt keuzes en vooruitziende maatregelen. Daarom vindt de VVD het gedane voorstel noodzakelijk zodat Zeist ook in de toekomst financieel stabiel blijft.

Het ingediende voorstel is hier na te lezen: VOORSTEL