Meer inwoners aan het werk

Meer inwoners aan het werk

Tijdens de raadsvergadering van 29 juni is er besloten over de strategische kaders werk en inkomen 2024-2027. De kaders hebben het doel meer werk voor al onze inwoners te creĆ«ren.

 

Werk is niet alleen een middel om de rekeningen te betalen. Het is meer dan dat. Het is zelfstandigheid, eigenwaarde, en een kans om samen te werken met andere mensen.

 

Deze kaders versterken de banden tussen de RDWI, BIGA en ook talloze andere ondernemingen die staan te popelen om mensen in dienst te nemen. We zijn beter uitgerust dan ooit om zo veel mogelijk mensen in onze gemeente de kans te bieden op werk.

We zijn hier heel tevreden mee, want hoe mooi is het om te kunnen zeggen; ik verdien mijn eigen geld.

 

De VVD-fractie gaf geen steun aan een motie van de PvdA om een onderzoek dat 1 miljoen euro gaat kosten te starten om te onderzoeken hoe groot de groep is van inwoners die een inkomen hebben tussen 100 en 130 % van het sociaal minimum.


Het onderzoek moet de kosten in kaart brengen van het verhogen van de inkomensgrens voor de individuele inkomenstoeslag tot 130% van het sociaal minimum. VVD-woordvoerder Bar Bakker gaf aan dat een dergelijk onderzoek zich afspeelt in de sfeer van het inkomensbeleid en dat de lokale politiek zich hier niet mee bezig moet houden.


Bovendien is het verhogen van de inkomenstoeslag tot 130% niet prikkelend voor mensen die buiten het arbeidsproces zijn geraakt weer aan het werk te gaan en draagt dit beleid bij tot het afschrijven van mensen omdat er wordt uit gegaan dat ze moeten worden geholpen omdat ze toch niet meer aan werk komen.


De VVD verwerpt deze gedachte en wil altijd blijven proberen iedereen mee te laten doen.