Stemverklaring Algemene Beschouwingen

 

We leven in een onvoorspelbare tijd. Dat bleek afgelopen dagen nog maar eens toen er – tijdens de oorlogshandelingen in de Oekraïne door – bijna een staatsgreep in Rusland plaatsvond. De pandemie, de energiecrisis en de daarmee gepaard gaande inflatie, de grillige financiële bijdrage vanuit het Rijk naar de gemeente, het draagt allemaal bij tot onzekerheid en risico’s in de gemeentelijke financiële huishouding. Daarbij past een standvastige koers ten aanzien van de financiële stabiliteit, voorspelbaarheid en risicobeheersing die de VVD voorstaat. Dat heeft zich vertaalt in een amendement – geïnitieerd door Zeister Belang en mede ingediend door de VVD – waarin de weerstandsratio versneld wordt verhoogd tot 1,5. 

 

Ten aanzien van veiligheid, verkeersveiligheid – vooral op de fiets – communicatie, bouwen om te kunnen wonen en dienstverlening en de toegankelijkheid van de gemeente naar de inwoner, verwijs ik graag naar de bijdrage van de VVD van vorige week dinsdag. Ten aanzien van het laatste punt ziet de VVD graag dat in de nulmeting die plaats gaat vinden wordt meegenomen hoe we letterlijk dichter bij de inwoners informatie en dienstverlening kunnen aanbieden. Vooral senioren en inwoners die geen internet hebben of onze taal (nog) niet machtig zijn, hebben hier, althans zo beleven wij het, sterk behoefte aan. 

 

Veel waardering voor presentatie van de stukken en de inzet van al diegenen die ze produceerden. Uiteraard ook alle lof voor bestuurders en ambtenaren die zich het hele jaar inzetten het beste uit Zeist te halen. 

En - om de zorgen van onze inwoners te helpen verlichten – als het toch even kan de belastingdruk omlaag. In het najaar kijken we hier graag verder naar bij de begroting.