Besluit EZO genomen

Op twee avonden sprak de gemeenteraad van Zeist over de Eerste Zeister Omgevingsvisie. Vooral door de inzet van de VVD werden twee burgeramendenten aanvaard en ook een eigen amendement van Alexander Pieters haalde het.

"Samen Sterker: Zeist Bloeiend en Beschermd Dankzij de VVD"

 Na een intensieve vergadering afgelopen dinsdag, heeft de gemeenteraad van Zeist gisteren een paar belangrijke punten besproken, zoals een voorstel van de burgers, een voorstel van onze eigen partij, de VVD, en een motie ondersteund door verschillende politieke partijen. Deze voorstellen en motie zijn aanvullingen op onze eerste Zeister Omgevingsvisie.

 De indieners van het burgeramendement hebben goed geluisterd naar de verschillende politieke groepen en hebben hun voorstel aangepast op basis van extra discussies die we op woensdag hadden. Door deze aanpassingen is hun voorstel snel en door iedereen aangenomen.

Ons amendement ging over het waarborgen van het bestaande beleid binnen de eerste Zeister Omgevingsvisie. Dit zorgt ervoor dat de huidige regels en richtlijnen van de gemeente nog steeds gelden, zelfs nadat de nieuwe Omgevingswet is aangenomen. Dit voorkomt dat we in een situatie terecht komen waarbij sommige oude regels plotseling niet meer van toepassing zijn.

Ook de omgevingsvisie zelf is unaniem aangenomen. Dit is een belangrijk moment voor een belangrijk project. De VVD en vooral woordvoerder Alexander Pieters (foto) heeft de afgelopen weken en maanden hard gewerkt en veel ge├»nvesteerd om brede steun te krijgen voor de amendementen en voor de omgevingsvisie zelf. Door vast te houden aan het geloof in overeenstemming en het streven naar onze gemeenschappelijke doelen, hebben we succes behaald. We zijn blij en trots op deze prestatie, aangezien dit project te belangrijk was om een verdeeld besluit te accepteren. Dit is het bewijs van onze toewijding aan Zeist en zijn inwoners!