Inspanningen VVD leiden tot 1e aangenomen Zeister burgeramendement

Dankzij de inspanningen van de VVD werd op dinsdag 23 mei het eerste Zeister Burgeramendement in de gemeenteraad aanvaard.


 

Geweldig nieuws vanuit de VVD Zeist! Dinsdag 23 mei 2023 stond voor het eerst - bij de behandeling van de Eerste Zeister Omgevingsvisie - een Burgeramendement op de raadsagenda. Met dit nieuwe instrument krijgen inwoners de mogelijkheid om direct wijzigingen voor te stellen op een raadsvoorstel. De eerste Zeister Omgevingsvisie is een belangrijk document dat de toekomstige inrichting van onze gemeente bepaalt. In totaal waren er drie burgeramendementen ingediend voor dit complexe voorstel. De belangrijkste doelen van deze amendementen waren het in kaart brengen en behouden van ons waardevolle groen, evenals het verbeteren van de inspraakmogelijkheden voor de burgers in het vervolgproces.

 

Als VVD zijn we een liberale partij die zich ook inzet voor een groene leefomgeving. We vinden het belangrijk om onze mooie omgeving te behouden. Tegelijkertijd verliezen we de uitdagingen op het gebied van bouwprojecten niet uit het oog. We willen namelijk dat onze kinderen een woning kunnen vinden en dat mensen zoals verpleegkundigen, leraren en politieagenten hier kunnen werken én wonen. Daarom waren we vanaf het begin kritisch over de soms te sterke focus op groen. Maar we erkennen wel dat de intenties van de indieners goed waren. Onze woordvoerder Alexander Pieters heeft er daarom alles aan gedaan om het initiatief vanuit de samenleving te bespreken met verschillende partijen, zowel binnen de coalitie als in de oppositie, en tot een compromis te komen. Alexander Pieters werd door bijna alle fracties en de indieners bedankt en geprezen voor zijn initiatief en inzet. En aan het einde van de avond bleek al die inspanning niet voor niets: het aangepaste amendement, ingediend door de heren Schaafsma en De Braak, werd zelfs unaniem aangenomen.

 

Namens de VVD willen we de indieners feliciteren en bedanken voor hun initiatief, tijd en geduld! De vergadering werd om 23.15 uur geschorst en wordt aanstaande donderdag hervat.

 

Op donderdag staat er opnieuw een burgeramendement op de agenda, samen met een amendement van de VVD over het vastleggen van het bestaande beleid in de omgevingsvisie. Het belooft weer een interessante en spannende avond te worden! 


P.S. De Omgevingsvisie is een belangrijk plan dat de toekomstige ontwikkeling van Zeist bepaalt. Het gaat over onderwerpen zoals woningbouw, natuurbehoud en inspraak van inwoners. We willen ervoor zorgen dat onze gemeente een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te genieten van de natuur. Het burgeramendement geeft jou als inwoner de kans om direct invloed uit te oefenen op dit plan. Dus houdt het in de gaten en laat je stem horen!