Duurzame energie ‘ja’, windmolens ‘liever niet’!

Als VVD gemeenteraadslid in Zeist ben ik voorstander van het recente raadsvoorstel voor de actualisatie van de Routekaart Nieuwe Energie. De routekaart geeft helderheid over de stappen die we als gemeente willen zetten om Zeist energieneutraal te maken, uiterlijk in 2050. In dit artikel zal ik uitleggen waarom ik als liberaal vóór dit voorstel ben.


Ten eerste ben ik van mening dat de routekaart een uitwerking is van het Klimaatakkoord en dat de gemeente daarin regie heeft gekregen voor de lokale route naar aardgasvrij in 2050. De opdracht om in regionaal verband afspraken te maken over duurzame opwek, zoals beschreven in de Regionale Energiestrategie, is hier een onderdeel van. Als liberaal vind ik vanuit ons uitgangspunt ‘Verantwoordelijkheid’ het belangrijk dat de gemeente deze regierol pakt en samenwerkt met andere partijen om de transitie naar duurzame energie te realiseren.


Een tweede argument voor de routekaart is dat deze onderdeel is van de Brede Milieu Visie van Zeist. We focussen niet alleen op energietransitie, maar zien dit als een integraal onderdeel van de transitie naar een duurzaam Zeist. De samenhang met biodiversiteit, circulariteit en een gezonde leefomgeving nu en in de toekomst is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Als liberaal vind ik het belangrijk dat we deze brede kijk op duurzaamheid hanteren, waarbij we ons bewust zijn van de samenhang met andere factoren die onze leefomgeving beïnvloeden.


Ten slotte vind ik het belangrijk dat we als gemeente flexibel zijn in onze aanpak en ons aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dit is een belangrijke eigenschap bij een dynamisch proces als de energietransitie. Ook moeten we ons bewust zijn van de haalbaarheid van doelstellingen op de korte termijn, zoals het realiseren van grootschalige duurzame energieproductie in Zeist. Als liberaal pleit ik voor realistische doelstellingen, waarbij we ons bewust zijn van de uitdagingen die deze doelstellingen met zich meebrengen en waarbij we ons aanpassen aan veranderende omstandigheden.


Tot slot wil ik benadrukken dat wij als VVD Zeist geen voorstander zijn van windmolens in Zeist. We zijn ons bewust van de beperkte ruimte voor grootschalige duurzame energieproductie in Zeist en vinden dat er andere mogelijkheden zijn om onze gemeente energieneutraal te maken. We zien mogelijkheden in bijvoorbeeld zonne-energie en aardwarmte. Als liberaal pleit ik voor een brede aanpak, waarbij we ons richten op verschillende duurzame energiebronnen en daarbij oog hebben voor de leefomgeving en het draagvlak in de samenleving.


Kortom, als VVD gemeenteraadslid in Zeist ben ik voorstander van de actualisatie van de Routekaart Nieuwe Energie. De routekaart is een belangrijk instrument om helderheid te bieden over de stappen die we als gemeente willen zetten om Zeist energieneutraal te maken. Als liberaal vind ik het belangrijk dat de gemeente de regierol pakt en samenwerkt met andere partijen om de transitie naar duurzame energie te realiseren. Daarnaast is het van belang dat we als gemeente een brede kijk op duurzaamheid hanteren en ons bewust zijn van de samenhang met andere factoren die onze leefomgeving beïnvloeden. Flexibiliteit en realistische doelstellingen zijn daarbij cruciaal. Tot slot benadruk ik dat wij als VVD Zeist geen voorstander zijn van windmolens in Zeist en dat we ons richten op verschillende duurzame energiebronnen met oog voor de leefomgeving en het draagvlak in de samenleving.