Motie onderzoek Winkeltijden aanvaard

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 april heeft VVD-woordvoerder Aat Grinwis een motie ingediend -die vervolgens werd aanvaard- waarin de VVD vraagt om onderzoek naar de tijdstippen waarop nu in Zeist winkels open mogen zijn. 

 

Hoog tijd voor evaluatie

Ongeveer tien jaar geleden werd het winkeltijdenbesluit voor het laatst gewijzigd. Sindsdien is er heel wat veranderd: steeds meer gemeenten (Soest en Bunnik bijvoorbeeld) laten winkeliers zelf bepalen wanneer ze open zijn en in toenemende mate worden zeven dagen per week de gehele dag door boodschappen en andere artikelen thuis bezorgd. Hoog tijd dus voor een evaluatie van de huidige openingstijden vindt de VVD. Temeer omdat VVD-gemeenteraadsleden de afgelopen jaren herhaaldelijk door ondernemers met kleine, middelgrote en grote winkels benaderd zijn die prijs stellen op een ruimere openstelling. 

 

Kader onderzoek

Om hier aan tegemoet te komen en in het kader van zorgvuldigheid wil de VVD wel eerst onderzocht zien hoe breed deze wens leeft. In de motie vroeg Aat Grinwis dus – in lijn met het antwoord dat het college van B&W gaf op zijn eerder gestelde schriftelijke vragen – om een onderzoek, waarbij ook rekening wordt gehouden met het beslag dat dit legt op het gemeentelijk ambtenarenapparaat. Met steun van VVD, D66, Seyst.nu en NDZ werd de motie aanvaard. Er komt nu eerst een gesprek waarin gemeenteraad en college het kader van het onderzoek zullen vaststellen. Daarna zal het onderzoek -waarvan de VVD vindt dat de kosten beheersbaar moeten blijven- worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten zal de VVD bepalen of er om ruimere openstelling van winkels zal worden gevraagd.