Lastenverlichting voor inwoners van Zeist

Tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar stond het onderwerp lastenverlichting op de agenda. Aanleiding was een raadsvoorstel van B&W, ingebracht door wethouder Walter van Dijk (VVD) om de afvalstoffenheffing te verlagen. Door te kiezen voor verlaging van de afvalstoffenheffing bereiken we zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Zeist met deze lastenverlichting.


VVD-raadslid Marco Huijben: “We mogen trots zijn dat we in Zeist de financiële huishouding dusdanig op orde hebben dat er komend jaar 500 duizend euro vrijgemaakt kan worden voor lastenverlichting. Ook al zijn de bedragen van de verlaging per huishouden beperkt, het komt ten goede aan alle Zeistenaren.” 


De VVD gaf het college tot slot nog graag de suggestie mee om bij de Kadernota 2024 ook de afschaffing van de geplande 3% OZB-verhoging voor het jaar 2024 mee te nemen. Marco Huijben: “Hiermee bieden we onze inwoners lastenverlichting en brengen we de belastingdruk in Zeist naar beneden. Uiteraard zolang dit financieel verantwoord kan.”