VVD Zeist wil kijken of winkels op zondag langer open kunnen

Met het oog op de komende feestdagen en de kansen die dit biedt voor ondernemers om de opgelopen schade tijdens de Coronatijd weer een beetje in te lopen, heeft de VVD-fractie tijdens de raadsvergadering in november een voorstel gedaan op 4, 11 en 18 december winkeliers de mogelijkheid te geven om van 9 tot 12 de deuren te openen. 

 

Dit voorstel, ingediend door het raadslid Aat Grinwis kon – zo bleek tijdens de vergadering – niet op ruime steun in de raad rekenen. Om die redenen heeft Grinwis de motie aangehouden, wat betekent dat deze op een later te bepalen moment opnieuw wordt behandeld. 

Grinwis: ‘Helaas kunnen we nu in december niets meer doen voor de winkeliers, maar ik ga de motie nu aanpassen. Ik ga namens mijn fractie vragen om een draagvlakonderzoek. Dat houdt in dat met winkeliers, maatschappelijke organisaties en ook bijvoorbeeld de kerken, volgend jaar wordt bezien of de winkeltijden verordening zou moeten worden aangepast. In 2022 zijn de winkels in Zeist op zondagmorgen dicht, maar tegelijkertijd rijden in onze gemeente allerlei bezorgdiensten rond die producten afleveren. Dat kunnen we niet meer terugdraaien maar betekent in feite wel oneerlijke concurrentie voor die winkeliers die open zouden willen. Veel winkeliers hebben het zwaar gehad in coronatijd. Wij willen kijken hoe we kunnen helpen hun positie te versterken. Uiteraard is het aan de winkelier zelf om te bepalen of hij – als er voldoende draagvlak is – hij gebruik gaat maken van de mogelijkheid om open te gaan. Die mogelijkheid is er nu niet en we moeten dus gaan kijken of dat zou moeten veranderen.’