VVD Zeist: Investeer in Veiligheid!

De VVD in Zeist heeft tijdens de raadsvergadering op dinsdag 8 november steun gevraagd en gekregen voor meer geld en menskracht om de veiligheid in onze gemeente te vergroten. Mede dankzij de inzet van buitengewoon raadslid Jarno Goosmann heeft de fractie een steeds beter zicht gekregen op deze problematiek. Fractievoorzitter Ernst van Splunter verdedigde dan ook een motie waarin uitdrukkelijk wordt gevraagd om meer te investeren in dit belangrijke onderwerp. De motie kreeg brede steun in de raad.

Concreet betekent dit dat op korte termijn (2023) meer geld en personele inzet naar veiligheid gaat. Het college van B&W zal snel aangeven hoe dat gaat gebeuren. Voor de komende jaren wordt dan in de plannen die het college maakt ingevuld hoeveel extra uren er beschikbaar komen voor de inzet van BOA’s en wijkmanagers. 

 

Jarno Goosmann: ‘De overlast op verschillende plekken in onze gemeente neemt toe en daarmee ook de onveiligheid op die plekken. Ik heb veel gesprekken gevoerd met inwoners en ook ondernemers ter plaatse. Het loopt te vaak de spuitgaten uit. Dat heeft dus geleid tot een motie die mijn fractievoorzitter heeft ingediend waardoor het bestuur, onder leiding van de burgemeester meer mogelijkheden krijgt hier tegen op te treden en ook te zoeken naar een lange termijn oplossing. Het is niet genoeg om vast te stellen dat situaties onveilig zijn en te handhaven, er moet ook worden gezocht naar de oorzaken van de overlast die vooral door jongeren wordt veroorzaakt. Als dat goed in beeld is, kan vooral een wijkmanager voorstellen doen om op lange termijn overlast te beperken. Op de korte termijn moet hard worden opgetreden. Door de politie, met hulp van BOA’s.’ 

 

De VVD blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen. De motie is een vertrekpunt. Veiligheid en het beleid om Zeist veilig te houden blijft onze volle aandacht houden.