VVD Ledenveradering blikt terug op campagne en verkiezingen

De VVD Zeist heeft tijdens haar algemene ledenvergadering op 18 mei in Lokaal Victoria afscheid genomen van drie raadsleden, Jos van Loozenoord, Angela Bransen en Peter-Paul Greup (zie hierover elders onze website) en wethouder Sander Jansen (hierop komen wij terug na 24 juni). Walter van Dijk, die namens de VVD wethouder is geworden en zijn opvolger als fractievoorzitter Ernst van Splunter, stonden hier uitgebreid bij stil. Een warm welkom was er voor nieuwe raadsleden: Bar Ganzevles (secretaris) en Alexander Pieters (al eerder raadslid) en twee buitengewone raadsleden: Timo Bakrin en Jarno Goosmann. Gelukkig blijft er routine in de fractie aanwezig door de terugkeer van Tjarda Struik (vice-fractievoorzitter), Marco Huijben (penningmeester) en Aat Grinwis.

Evaluatie campagne en verkiezingsuitslag

Er werd teruggeblikt op de verkiezingscampagne waar de VVD tot spijt van de ALV twee raadszetels moest prijsgeven. De campagne is geëvalueerd. Hierover voerden campagneleider Bar Ganzevles en Berend van den Bosch, de laatste neemt in de komende raadsperiode het onderwerp ‘permanente campagne’ onder zijn hoede, het woord. De vergadering kwam tot de conclusie dat er verschillende redenen ten grondslag liggen aan het verlies. Fractievoorzitter Ernst van Splunter: “We moeten niet wegkijken, maar in de eerste plaats aan zelfonderzoek doen. Ongetwijfeld zijn er door ons fouten gemaakt. Zoals het wellicht te rigide vasthouden aan de landelijke campagnelijn. In plaats daarvan zou het beter zijn geweest meer met maatwerk campagne te hebben gevoerd. Tegelijkertijd gaf ons regio-bestuurslid Marianne Kallen-Morren, aan dat de VVD Zeist geen witte raaf is in de regio. Vrijwel overal werd verloren en in veel colleges keert de VVD helaas niet terug. Dat gebeurt gelukkig wél in Zeist. Aan het verlies liggen waarschijnlijk ook oorzaken ten grondslag die te maken hebben met de landelijke lijn van onze partij waardoor veel VVD-stemmers thuisbleven. Wat ook speelt, is dat veel nieuwe inwoners in onze gemeente vanuit Utrecht en Amsterdam kwamen. Daarvan staat wel vast dat velen van hen of op D66 of op GroenLinks hebben gestemd. We moeten er van leren en geïnspireerd door de enorme teamgeest die is ontstaan vanuit het campagneteam en die ook aanstekelijk werkte op de hele groep die drie maanden lang hard heeft gewerkt, koers zetten naar 2026. Politiek is een voortdurende les in nederigheid, je moet dus je verlies nemen en uiteindelijk ook de macht van het getal. En dat betekent dat je je verlies wel moet nemen, maar dat je je er niet bij moet neerleggen! Wij gaan er met de fractie in de raad en Walter in het college alles aandoen de twee verloren zetels terug te winnen!”

 

Veel VVD-beleid in coalitieakkoord

Zowel Walter van Dijk als Ernst van Splunter blikten terug op de coalitieonderhandelingen en gaven een toelichting op het coalitieakkoord, waarvan door de oppositie in de gemeenteraad werd gezegd dat het een ‘VVD-akkoord’ is. Van Splunter: “Dat lijkt misschien een mooi compliment, maar doet geen recht aan onze mede-coalitiegenoten. Tegelijkertijd stel ik vast en de ledenvergadering heeft dat ook onderschreven, dat wij onze belangrijkste speerpunten: bouwen in het middensegment, financiële stabiliteit, (verkeers)veiligheid, mobiliteit en last maar zeker niet least, ruimte voor ondernemers, stevig in het stuk hebben weten te verankeren. Dit alles vanuit de gedachte dat duurzaamheid en verbinding met de Zeister samenleving de komende jaren de vertrekpunten zijn waar vanuit we gaan werken.”

 

Waardering Sander, Jos, Peter-Paul en Angela

Voor de afscheid nemende raadsleden en wethouder was zowel vanuit het bestuur als vanuit de fractie veel waardering. Het werd als zeer spijtig ervaren dat Angela niet persoonlijk bij het afscheid aanwezig kon zijn. Bij de eerstvolgende gelegenheid zal, als Angela er weer fysiek bij kan zijn, bij haar periode als raadslid worden stilgestaan. Eveneens lof was er voor het campagneteam, bestaande uit Bar Ganzevles, Timo Bakrin en Berend van den Bosch. Ernst van Splunter: "Zij hebben heel veel werk verzet en het vuurtje bij de hele groep aangestoken. De sfeer tijdens de campagne was geweldig. Iedereen kreeg er energie van. Ook het bestuur verdient alle lof omdat het op de achtergrond, maar soms ook op de voorgrond veel steun gaf. Bovendien werden alle procedures die samenhangen met verkiezingen foutloos en op tijd uitgevoerd.  Zonder dat kom je nergens. Dat wordt nog wel eens vergeten. We gaan nu gezamenlijk, bestuur en fractie, kijken hoe we meer leden van de afdeling kunnen activeren. We moeten in staat zijn de enthousiaste groep die is ontstaan te vergroten. Dat gaan we doen door elkaar, nu Corona verleden tijd is, weer fysiek te ontmoeten.’