Terugblikken met Marco Huijben

De komende periode blikken onze (buitengewoon) raadsleden terug op hetgeen ze in de afgelopen periode in onze prachtige gemeente Zeist hebben bereikt. Dit is deel vier met Marco Huijben.

Deze raadsperiode (2018-2022) ben ik buitengewoon raadslid en twee keer vervangend raadslid geweest. Ik heb me met verschillende portefeuilles beziggehouden, waaronder verkeer en bereikbaarheid, duurzaamheid en momenteel met veiligheid en onderwijs. Daarnaast heb ik mede vorm gegeven aan het verkiezingsprogramma van de VVD Zeist voor de komende raadsperiode. 


Ik ben trots op de manier waarop de Zeister VVD, zowel in de raad als in het college, uitvoering heeft gegeven aan haar verkiezingsprogramma uit 2018. Veel van de ambities zijn waargemaakt, waaronder het op orde houden van de financiën, uitvoering van het masterplan sportaccommodaties en het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. In het bijzonder kijk ik terug op de leidende rol die de VVD heeft gespeeld in het terugdraaien van de verkeerscirculatie in het centrum voor een betere bereikbaarheid van het centrum en het verminderen van overlast in omliggende wijken.


Een liberale, lokale én pragmatische koers is voor ons leidend bij de aanpak van de grote uitdagingen die de komende periode op ons afkomen, zoals verduurzaming, het op orde houden van het gemeentelijk huishoudboekje en het aantrekkelijk houden van het kernwinkelgebied. Tegelijkertijd moeten we niet vergeten dat het al best goed gaat in Zeist maar er is altijd ruimte voor verbetering. Zo blijf ik het belangrijk vinden dat jonge huishoudens zich in Zeist kunnen blijven vestigen om te voorkomen dat Zeist vergrijst maar ook dat voorzieningen verdwijnen. Daarvoor is het nodig dat we stevig inzetten op het bouwen van woningen in het middensegment en zorgen dat we een bloeiende lokale economie behouden. Dat kán zonder aantasting van het groene en dorpse karakter van Zeist.


Zo zien wij Zeist!