Terugblikken met Jos van Loozenoord: Laat de volgende generatie het stokje overnemen!

De komende periode blikken onze (buitengewoon) raadsleden terug op hetgeen ze in de afgelopen periode in onze prachtige gemeente Zeist hebben bereikt. Dit is deel drie met Jos van Loozenoord.

Laat de volgende generatie het stokje overnemen!

 

Sinds een jaar of 15 woon ik met Nel (vrouw), Bo (poes) en Klara (kip) in het prachtige Austerlitz. Het is heerlijk te mogen wonen in een dorp met zoveel mooie natuur in een zorgzame omgeving. Bij elkaar heb ik nu zo’n 20 jaar in de gemeenteraad gezeten. Eerst twee perioden in Leidschendam-Voorburg en nu drie perioden in Zeist. Dit is mijn laatste periode: ik ga nu mijn ervaring inzetten op vast weer leuke nieuwe uitdagingen.

 

Sociaal domein

In die 20 jaar heb ik mij voornamelijk beziggehouden met het sociaal domein. In het begin was dat zeker voor de VVD geen corebusiness. De VVD van het begin van deze eeuw hield zich immers vooral bezig met financiën en ruimtelijke ordening…  Maar ja eigenwijs als ik ben dacht ik: juist daar kan de VVD het verschil maken. Voor mij zijn de VVD-uitgangspunten eigen verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid hierbij leidend. De VVD is een betrouwbare, degelijke bestuurderspartij. Daarom heb ik me, samen met Angela Bransen ingezet voor de uitgangspunten: iedereen moet de (jeugd)zorg krijgen die nodig is en we moeten een goed vangnet bieden voor mensen die (tijdelijk) geen werk hebben. Maar dan mogen we wel verwachten dat iedereen die tijdelijk uitvalt zijn best doet weer aan het werk te komen. Altijd heb ik veel contact gezocht en ook gehad met Tweede Kamerleden en bewindslieden. Je moet daarbij het verschil tussen de Haagse en lokale werkelijkheid wel scherp in het oog houden. Ook in de raad hebben we altijd met alle partijen goed kunnen samenwerken. Met degelijk beleid heeft de VVD in de raad van Zeist goede dingen voor elkaar gekregen waarbij het accent veel op preventie lag.

 

Volksvertegenwoordiger

De taak van raadsleden is grofweg: kaderstellen, contoleren en volksvertegenwoordiger zijn. Zeker dat laatste is een belangrijke taak. Daarbij moet je zorgen voor goede netwerken. In mijn geval, gaat het dan over het brede sociale domein en natuurlijk ook over mijn dorp Austerlitz. Mensen moeten je kennen en weten te vinden. Dat merk ik vaak bij mijn “buurtsuper” als ik bij de ‘kletskassa’ in de rij sta. Er zijn daardoor dingen van de grond gekomen. Voor Austerlitz is het bijvoorbeeld gelukt een nieuw dorpshuis met zorgwoningen te realiseren. Een ander voorbeeld: toen ik in Austerlitz kwam wonen, werd er veel geklaagd over het slechte fietspad naar Driebergen. Daar diende ik in de raad dus een motie over in, waarin de raad uitsprak dat het fietspad moest worden opgeknapt. Zeist wilde dus wel investeren in deze fietsroute maar de gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Driebergen deel van uitmaakt en waarin het grootste deel van dit fietspad ligt, had geen geld. Maar de aanhouder wint uiteindelijk: met een lange adem is het uiteindelijk gelukt en daar ben ik best een beetje trots op.

 

Nu is het aan de volgende generatie het stokje over te nemen. Het zal best wel goed blijven gaan met Zeist.

 

Jos van Loozenoord