Terugblikken met Ernst van Splunter

De komende periode blikken onze (buitengewoon) raadsleden terug op hetgeen ze in de afgelopen periode in onze prachtige gemeente Zeist hebben bereikt. Dit is deel een met Ernst van Splunter.

Mijn naam is Ernst van Splunter. Sinds 2018 ben ik raadslid in de gemeente Zeist voor de VVD. Ik heb me in de raad vooral bezig gehouden met wonen, het inrichten van de ruimte, cultuur en het deelnemen van inwoners aan het democratisch proces.

 

Ik ben trots op het volgende:

  •  De spoorwegovergang in Den Dolder (half afsluitbaar) is volgens ons nu niet veilig voor autoverkeer. Spookbeeld is dat zich een situatie zou kunnen voordoen waarbij een auto op de spoorwegovergang stilvalt, de bomen dichtgaan en de auto niet meer weg kan en vervolgens wordt geschept door een trein die hem meevoert naar het perron, waar mensen staan te wachten. De ramp zou niet te overzien zijn. Voor de VVD was het duidelijk. Dit kan niet langer zo. Ik heb dan ook betoogd - het centrum van Den Dolder is te klein voor een tunnel – dat de spoorwegovergang voor autoverkeer dicht moet en dat er een goed alternatief moet komen om met de auto van de ene kant van het centrum naar de andere kant te komen. Dat besluit werd genomen en daarvoor wordt nu een plan uitgewerkt.
  • Aan het begin van de raadsperiode lag er een lastig onderwerp op tafel. In het Lyceumkwartier wilden de eigenaars van een stuk grond hun perceel in tweeën knippen en op het afgesplitste deel een nieuw huis laten bouwen en later verkopen (inbreiding). Inwoners uit de buurt maakten daar bezwaar tegen omdat zij vreesden dat daardoor het karakter van hun wijk zou worden aangetast. De VVD onderkent op zich wel die vrees en is au fond ook niet voor inbreiding, al vonden wij dat in dit specifieke geval de buurt niet van karakter veranderd zou zijn als dit plan zou zijn uitgevoerd. Maar het overeind houden van het eigendomsrecht (een belangrijk liberaal uitgangspunt) bij deze lastige zaak vonden wij uiteindelijk toch belangrijker.  Want zover wij konden overzien stonden de eigenaars juridisch in hun recht. Dat zorgde voor veel weerstand, tot aan spandoeken tegen de VVD in de wijk aan toe. Soms werd het ook heel persoonlijk. Uiteindelijk trokken de eigenaars hun aanvraag in. Dat wij koers hielden ondanks veel weerstand stemt mij tevreden omdat ik vind dat inwoners op ons moeten kunnen rekenen als zij juridisch in hun recht staan.
  • Al jaren maak ik me zorgen over het gehalte van onze plaatselijke democratie. Steeds minder inwoners doen mee met gemeentepolitiek. En steeds meer raadsleden en buitengewone raadsleden haken voortijdig af. En worden inwoners wel geïnformeerd over de standpunten van de partijen, nu de nee-nee stickers oprukken, abonnementen op kranten teruglopen en het echt moeilijk is inwoners te bereiken? Tegelijkertijd wordt onze lokale omroep belangrijker, dat bleek zeker in Coronatijd. Ik diende daarom een motie in om een pilot uit te voeren voor het invoeren van zendtijd lokale politieke partijen via Slotstad RTV. Die motie haalde het, de pilot is uitgevoerd en wordt waarschijnlijk voortgezet in verkiezingstijd.


Kiezers moeten in 2022 op de VVD stemmen omdat wij de partij zijn voor de mensen die wat willen. Die, ook als ze het tegenzit, geen slachtoffer willen worden, maar hun toekomst zelf willen maken en het beste uit zichzelf willen halen. Wij willen ze daar ook bij helpen. Zeker als het gaat om wonen. Te veel mensen zoeken jarenlang een huis en stoten steeds hun neus. Bouwen, bouwen, bouwen, dus! Verander vierkante meters die voor winkels en bedrijven niet meer nodig zijn in woningen, bouw een nieuwe kern vlakbij het station Driebergen-Zeist en kijk of bij het Handelscentrum of bij de Willem Arntszhoeve in Den Dolder nog meer woonruimte kan worden gerealiseerd.

Ondernemers, winkeliers, eigenaars van kleine bedrijven die heel veel mensen werk geven en een hoog risico lopen moeten we steunen. Als wij dat niet doen, wie doet het dan wel? Toen het verkeer in het centrum van Zeist zo werd omgeleid dat klanten bij winkels wegbleven hebben wij het voor de winkeliers opgenomen en er alles aan gedaan de situatie zo snel mogelijk terug te draaien. Dat is ook gelukt.

Daar komt bij dat de VVD voluit inzet op het bestrijden van de energiecrisis met duurzame oplossingen en daar ook kansen ziet voor ondernemers. Wij zetten daarbij in onze gemeente vol in op zon en - alleen als het is toegestaan en rendement oplevert – zo weinig mogelijk op wind.

En tenslotte: Zeist kan nog zoveel meer bereiken. Wij zijn een van de mooiste gemeenten van ons land, financieel gezond, met veel groen en veel ruimte. Ons imago is goed, maar kan nog beter. De parel van de Heuvelrug moet nog meer gaan glanzen. Een compacter winkelgebied in het centrum, een verbinding in dat centrum met de KNVB, meer woningen om de middengroepen: agenten, onderwijzers en verplegend personeel te huisvesten.

Zo zien wij Zeist!