Open brief in reactie op Actiegroep Stop Windmolens Bunnik

VVD-woordvoerder Tjarda Struik geeft in een open brief een reactie op de brief die Actiegroep Stop Windmolens Bunnik aan de VVD heeft gestuurd.

Open brief in reactie op Actiegroep Stop Windmolens Bunnik

Zeist is, net als de rest van Nederland, bezig met de overstap naar volledig duurzame energie. Die duurzame energie kan op verschillende manieren worden opgewekt bijvoorbeeld uit wind of zon. De gemeente Zeist heeft verkenningen gedaan om te kijken waar we die energie voor onze gemeente kunnen opwekken, met windmolens of zonnevelden. Zeist is een mooie gemeente, met veel natuur en groen, dus veel ruimte voor grootschalige duurzame energieopwekking, ver weg van omwonenden, is er niet.

Een aantal inwoners uit Zeist en omliggende gemeenten heeft laten weten dat zij zich zorgen maken over de mogelijke negatieve impact van windmolens. Zorgen over gezondheidsschade, landschapsvervuiling en waardedaling van woningen, evenals gebrek aan draagvlak en verouderde regelgeving. Met deze brief wil ik laten weten dat de VVD Zeist die zorgen terecht vindt. 

De VVD Zeist erkent de noodzaak van duurzame opwekking van energie en wil verantwoordelijkheid nemen voor het gemeentelijke aandeel van de landelijke opgave voor energie. Maar die overstap naar duurzame energie mag nooit ten koste gaan van de gezondheid en het welzijn van omwonenden. 

Het risico op schade voor gezondheid en welzijn is wel degelijk aanwezig bij windmolens. Dat geldt, met de kennis van nu, niet voor zonnevelden. Uitgangspunt van de VVD Zeist is daarom: maximaal inzetten op energie uit zon. Daarnaast houden we scherp in de gaten welke innovatieve technieken in ontwikkeling zijn op het gebied van duurzame energie.

Door alle nadelen die aan windmolens vastkleven, vindt de VVD Zeist dat er scherpe richtlijnen voor moeten zijn. De huidige regels zijn wat de VVD Zeist betreft onvoldoende om omwonenden en het milieu te beschermen tegen de nadelige effecten van windmolens. Tegelijkertijd beseffen wij dat windenergie grote stappen zet om duurzame doelstellingen te halen. Wij nemen windenergie om die reden zeer serieus. Juist daarom hebben wij dan ook bij het college van B&W aangedrongen op een goed doortimmerd kader voor windmolens, met daarin specifiek aandacht voor de volgende punten:

-        Geen nadelige effecten voor de gezondheid van omwonenden;

-        Geen aantasting van onze natuur;

-        Draagvlak onder bewoners door goed overleg en door hen de gelegenheid te geven om gedeeltelijk eigenaar te worden van een windmolen;

-        Alle ruimte voor innovatie en eigen initiatief.

 

Kortom, tegen windmolens zegt de VVD Zeist: ‘Nee, tenzij.’ Wij willen eerst het maximale halen uit andere mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Daarom kiest de VVD Zeist voor zonne-energie.

 

Met hartelijke groet,

 

Namens VVD Zeist,

 

 


Tjarda Struik