Op weg naar aardgasvrij: Transitievisie Warmte.

Tijdens de raadsvergadering in juli werd de Transitievisie Warmte vastgesteld: het proces dat nodig is om op den duur geen gebruik meer te maken van aardgas als warmtebron. Tjarda Struik, raadslid, zet hieronder uiteen waarom de VVD de voorgestelde aanpak steunt.

In de gemeente Zeist dragen we bij aan de overgang naar duurzame energie, onder andere doordat we overgaan van gas naar andere manieren om onze huizen te verwarmen. De plannen van de gemeente Zeist voor die overgang staan uitgelegd in de ‘Transitievisie Warmte’.

De VVD is positief over de plannen die in de TVW staan.

-        Er lopen op dit moment al pilots in meerdere wijken om te verkennen wat de mogelijkheden zijn. Daarbij wordt actief de samenwerking gezocht met bewoners, maar ook met bedrijven, zoals de Remia-fabriek in Den Dolder. 

-        De gemeente sluit ook aan bij bewonersinitiatieven die er al zijn en geeft daarmee ruimte aan eigen initiatieven van bewoners. 

-        Er is actieve ondersteuning vanuit Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijf voor zowel huiseigenaren als bedrijven, daarmee worden mensen in staat gesteld zelf actie te ondernemen en hoeven ze niet te wachten op plannen van bovenaf.

-        De gemeente Zeist staat ook open voor innovatieve technieken, zoals geothermie.

We hebben nog wel een aantal extra vragen gesteld over de Transitievisie Warmte, omdat de overgang naar aardgasvrij behoorlijk ingrijpend is. We vinden het belangrijk dat iedereen in Zeist kan deelnemen aan deze verandering.

-        Duidelijke communicatie is essentieel om iedereen mee te krijgen naar een aardgasvrij Zeist. Er zijn bijvoorbeeld mensen die graag willen beginnen met het aardgasvrij maken van hun woning, maar behoefte hebben aan concrete handvatten. 

-        We hebben aandacht gevraagd voor huiseigenaren met een kleine beurs, die wellicht niet de middelen hebben de benodigde investeringen te doen om hun huis aardgasvrij te maken, maar straks wel te maken krijgen met een hogere gasrekening.

-        Ook particuliere huurders hebben minder mogelijkheden aanpassingen te doen aan hun woning en hebben niet de steun van een woningcorporatie zoals bijvoorbeeld huurders van sociale huurwoningen.