10 maart 2021 - Zoomsessie met bewoners van het Lyceumkwartier

© Hanny Roelofsen

Woensdagavond stond voor de VVD in het teken van het Lyceumkwartier. We hebben weer mooie en waardevolle gesprekken gevoerd en vraagstukken opgehaald waar we ons over gaan buigen. Wat werd er zoal besproken :
1. Wijkverenigingen en wijkvisie, hoeveel invloed heeft de wijk op de versterking van belangrijke waarden in de wijk en wat is de rol van de wijkvereniging hierin?
2. Hoe kan het (groene) karakter van de wijk versterkt worden?
3. Zorgen over de verkeersnelheid en verkeersvolumes op de Krakelingweg en overlast door parkeren rond het ziekenhuis.
4. Verzoek om verkenning naar een bushalte op de Krakelingweg.