Rust in centrum. Geen pilot tijdelijke afsluiting Slotlaan.

Vandaag (dinsdag 16 februari) is in de raad een belangrijke signaal naar inwoners en
ondernemers gegeven over de verkeerssituatie in het centrum.
Op de agenda van de gemeenteraad stond op initiatief van de VVD en het CDA een motie, waarin het college werd opgeroepen om drie dingen te doen:
1. Geen grote aanpassingen aan de verkeersstromen in het centrum. Dus ook geen pilot
met een tijdelijke afsluiting van de Slotlaan.
2. Met name aandacht voor een betere bewegwijzering zodat het verkeer beter en
efficiënter door of om het centrum wordt geleid.
3. Op korte termijn afronding van alle ‘open eindjes’ die nog resteren als gevolg van de
maatregelen van de afgelopen jaren.
Door de oproep in de motie ontstaat er rust, waar zowel ondernemers als inwoners naar op zoek zijn, en kunnen we met positiviteit en een mooie Slotlaan deze fase van de centrumvisie achter ons laten.
De raad heeft zich bijna unaniem uitgesproken voor deze motie en hiermee een belangrijk signaal afgegeven aan de inwoners en ondernemers.
Het college heeft aangegeven in maart met een voorstel te komen op basis van deze uitgangspunten.