VVD Zeist zet in op meer woningen in het middensegment

De VVD ziet in Zeist een groot tekort aan woningen in het middensegment en is hierom zeer content met de grote aandacht voor het middensegment in de op 19 januari vastgestelde woonvisie. VVD Zeist zet zich hier al lang voor in en is blij dat we in dit segment extra kunnen bouwen.
In de sociale sector voldoet Zeist ruimschoots aan het streefpercentage voor sociale woningen en hierom onderschrijven de keuze om hier niet aanvullend op in zetten zetten. Een daartoe ingediend amendement hebben we ook niet gesteund. Wij zien echter wel een groter wordend probleem in de betaalbaarheid en zijn daarom blij dat het amendement van GroenLinks-VVD voor ‘minimaal 50% betaalbare woningen’ het wel met ruime meerderheid heeft gehaald.

Tot slot zien wij dat het bestand sociale woningen in absolute zin voldoende is, maar dat de opbouw van dit bestand niet meer goed passend is bij de huidige vraag. De woningen die dus in de sociale sector gebouwd gaan worden moeten dus maximaal bijdragen aan het verbreden en verbeteren van het woonbestand in Zeist. Hierom heeft de VVD een amendement ingediend dat niet alleen inzet op de bouw van senioren- en starterswoningen, maar ook eigen inwoners voorrang geeft. Door te bouwen voor senioren uit Zeist, bouwen we niet alleen extra huurwoningen, maar creëren we ook doorstroming waardoor er ruimte ontstaat voor gezinnen. Wij zijn zeer verheugd dat ook dit amendement het met ruime meerderheid heeft gehaald. Hiermee voegen we alleen de woningen toe die nodig zijn voor het in balans brengen van het bestand en doen we het maximale voor onze inwoners en de lokale doorstroming.
Alexander Pieters