Alexander Pieters: 'Nieuw' raadslid VVD Zeist

Mijn naam is Alexander Pieters, sinds 2 jaar ben ik actief in de Zeister politiek. Eerst als buitengewoon raadslid, en sinds 6 oktober 'formeel' als raadslid.

Vanaf 2006 wonen wij met veel plezier in Zeist, sinds juli in de Dichtersbuurt. Vanaf medio november gaat de oudste er naar het Ichthus. 

Ik ben de politiek ingegaan om (inhoudelijk) bij te dragen aan een mooier Zeist en een beter en informeler contact tussen gemeente en inwoners. Dankzij mijn werk en opleiding in infrastructuur en Ruimtelijke ontwikkeling begrijp ik procedures, maar snap ik ook de belangen en gevoeligheden bij bewoners. Binnen de VVD fractie ga ik me dan ook met name inzetten voor ruimtelijke plannen. Te denken valt aan gebiedsvisies, bestemmingsplannen en bouwprojecten. 

Afgelopen jaren ben ik onder andere betrokken geweest bij de ontwikkelingen in Kerckebosch, Vollenhoven Vooruit, Landgoed Dijnselburg en verschillende kleinere bouwplannen. Bij deze plannen blijf ik betrokken; hiernaast komen er vast veel nieuwe ontwikkelingen op mijn pad.

Met enthousiasme en energie heb ik de stap naar raadslid gemaakt; voor vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar