Rob Besseling - Nieuw Buitengewoon Raadslid

In de raadsvergadering van oktober werd Rob Besseling door burgemeester Koos Janssen geïnstalleerd als buitengewoon raadslid. In het onderstaande artikel stelt hij zich voor.

Mijn naam is Rob Besseling, 50 jaar en ruim 20 jaar daarvan woonachtig in Zeist.

Ik ben vader van drie kinderen (14, 15 en 18 jaar) en woon in de buurt rondom het Wilhelminapark. In het dagelijks leven bekleed ik een commerciële functie in de wereld van eten en drinken.

 

Ik ben al jaren een betrokken inwoner en op verschillende manieren actief in de lokale gemeenschap. Ik vind het belangrijk dat inwoners de ruimte krijgen om prettig te kunnen wonen en leven in Zeist. Hier moeten inwoners invloed op uit kunnen oefenen en verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Hiervoor moet de gemeenteraad vanuit haar rol als gekozen volksvertegenwoordiging de voorwaarden scheppen.

Dit kan alleen als raadsleden goed weten wat er speelt zodat ze het goed kunnen vertalen in de raad.

 

Daarom ben ik gemotiveerd om ook in de gemeentepolitiek actief te worden. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van het wederzijdse begrip tussen inwoners en lokale politiek.

Ik zal mij de komende tijd met name bezighouden met verkeer en bereikbaarheid, parkeren, verkeersveiligheid en een aantal onderwerpen die zijn opgenomen in de “Propositie van Zeist’, een voorstel voor de toekomst van onze gemeente. Hierin staan de waarden van Zeist en de opgaven waarvoor we staan in de toekomst beschreven en wordt een basis gelegd naar deze toekomst.