VVD tegen initiatief Recht op burger amendement D66

De VVD heeft in de raadsvergadering van 6 oktober tegen het voorstel van D66 gestemd inwoners het recht te geven een raadsvoorstel te wijzigen. 

Een meerderheid van de Raad was tegen dit voorstel. Namens de VVD voerde Ernst van Splunter het woord. Acht vragen aan hem over dit voorstel. 

 

Wat voegt dit nu toe?

Tijdens de Ronde Tafel heb ik aan de indiener Dick van Ginkel gevraagd wat dit voorstel nu daadwerkelijk aan de bestaande situatie gaat toevoegen. Want participatie, het deelnemen aan het politieke proces, verloopt in Zeist volgens paden die in de praktijk wel goed bewandeld worden. Al zien we wel vaak dezelfde gezichten inspreken.

In Zeist is het zo dat inwoners, individueel of vanuit een belangengroep, altijd wel een politieke partij kunnen vinden die bereid is bezwaren of ideeën aan te horen, deze te wegen en in goed overleg met die inwoners of groepen in de Raad naar voren te brengen. Bijvoorbeeld de wijkverenigingen hebben goede contacten met de Raad. De invloed van deze verenigingen zal nog toenemen als met alle wijken in Zeist door het college is gesproken over wijkvisies. 

 

Is dit niet een manier om mensen dichter bij de politiek te brengen?

Dick van Ginkel heeft tijdens de Ronde Tafel op mijn vraag waarop hij baseert dat dat zo is, geantwoord dat het een aanname van D66 is dat inwoners die ver van de politiek afstaan juist door dit voorstel makkelijker betrokken raken. De VVD betwijfelt dit zeer. Wij veronderstellen juist dat het voor een gewone inwoner met weinig affiniteit met de politiek een te grote stap zal zijn het nieuwe inwoner amendement in te dienen. In tegenstelling tot Klein Duimpje zal hij zich met deze zevenmijlslaars geen raad weten. 

 

Mocht het in het voorstel over alles gaan?

Nee. Wij vinden dan ook dat dit voorstel op twee gedachten hinkt. Enerzijds wil men de inwoners meer mogelijkheden geven betrokken te raken, maar er zijn vier categorieën uitgezonderd, waaronder de begroting. Het initiatief voorstel van D66 is daardoor als de verlichting in een wat obscure nachtclub. Je ziet al niet veel interessants en net als het spannend dreigt te worden, gaat het laatste flakkerende lampje ook nog uit. Als je dit wilt doen, en voor de VVD-fractie hoeft dat dus niet, doe het dan goed. Neem de inwoner dan serieus en laat hem ook als het bijvoorbeeld over het geld gaat, een voorstel indienen. 

 

Zou er nou zoveel veranderd zijn als het voorstel was aangenomen?

Als het zou zijn aangenomen en een inwoner amendement zou worden ingediend, kon dat in het voorstel tot heel kort voor een stemming in de Raad. Maar ons proces om met een raadsvoorstel van A naar B te komen, werkt volgens het BOB-model: beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. D66 wilde de inwoner de gelegenheid geven zelfs aan het einde van het proces, kort voor de plenaire behandeling in de raad, dus in de besluitvormingsfase, nog een amendement in te dienen. Dat gooit ons zorgvuldige en beproefde model overhoop, dat vinden wij niet goed.

 

Delen is toch vermenigvuldigen?

Niet als je uitgaat uit van het primaat van de Raad in het politieke bedrijf: de volksvertegenwoordiging is het hoogste orgaan in onze gemeente en beslist uiteindelijk. Dat hebben we zo afgesproken. Wij, in ons geval de leden van de gemeenteraad, beoordelen raadsvoorstellen van het wethouders en burgemeester of van onszelf, wijzigen ze, nemen ze aan of keuren ze af. Daarover praten we ook met inwoners. Die kunnen uitgebreid zeggen wat ze ervan vinden. Als we, al dan niet op basis van die gesprekken en inbrengen van inwoners, iets willen aanpassen gaan we met elkaar in debat en onderhandelen met elkaar over het uiteindelijke resultaat. In de situatie dat een inwoner-amendement zou zijn ingevoerd en een amendement dat dan zou zijn ingediend kansrijk is, zou een merkwaardige situatie ontstaan. Wij, als raad zouden dan in onderhandeling moeten treden met de inwoners om eventueel nog iets aangepast te krijgen. Een dergelijke situatie vinden wij in strijd met het politieke primaat en de omgekeerde wereld. Een recht dat je gekregen hebt, deel je niet zomaar. Uiteraard heeft de Raad het laatste woord, want wij stemmen over zo'n amendement, maar we vinden dat het primaat zo wel wordt uitgehold.

 

Komt dit uit de koker van D66 Zeist?

Dat dachten we eerst wel en dan kijk je er toch heel goed naar. Want D66 maakt gebruik van recht van initiatief en dat is op zich prijzenswaardig. Het is een hele klus en de VVD heeft waardering voor deze inspanning. Wij dachten dus even dat het helemaal uit de Zeister koker kwam, maar nee. D66 Zeist geeft hiermee gehoor aan een landelijke oekaze om overal in Nederland dit voorstel op lokaal niveau in te dienen. Wie de D66 landelijke site bezoekt, ontdekt al snel dat de ‘Seyster Spirit’ in dit voorstel beter kan worden gevonden in het destillaat op basis van pitten en schillen van de druiven uit de onvolprezen wijngaard Hoog Beek en Royen. Wie dat koopt en proeft steunt daarmee via de Rotary afdeling ook nog een goed doel! 

 


Toch niet een jaartje proberen?

Het is verleidelijk om dat te zeggen. Maar de VVD-fractie wil de inwoners niet blij maken met een dode mus die uiteindelijk niets toevoegt. Wij gaan hier liever uit van de ‘Nee-Reggae’ van Van Kooten en De Bie. Daarin staat geschreven: “Nee kost dubbel denken, maar kan meer voldoening schenken.” 

 

En participatie dan, u zei, teveel dezelfde gezichten?

Ik zei al eerder: wij vinden dat meer, en ook verschillende mensen en groepen zouden moeten meedoen bij het Politiek Spreekuur, bij Ronde Tafels. We zien vaak precies dezelfde gezichten, waar we overigens veel respect en waardering voor hebben. Want ze doen het toch maar en vaak is hun inbreng zeer waardevol. Wij vonden deze oplossing, het inwoner amendement niet de goede om participatie te vergroten, maar willen met alle partijen, en zeker ook met D66, meedenken over andere oplossingsrichtingen. Wordt dus vervolgd.