Het hart van Zeist: levendig en goed bereikbaar

De Slotlaan in ons mooie dorp is meer dan ooit het hart van nieuwe winkelconcepten, aantrekkelijke horeca en evenementen. Maar de conclusie van de onlangs uitgevoerde evaluatie van de centrumvisie is glashelder: het centrum is slecht bereikbaar. Winkeliers stellen: “autoluw maakt klanten schuw” en dat kost banen. Daarom moet er snel iets gebeuren: heropen de Markt, daarna de Korte Steynlaan en ook de Jagerlaan zien we graag weer open.

 

Niet vergeten: Zeist heeft veel potentie

Bij alle kritiek op de bereikbaarheid van Zeist zouden we het bijna vergeten: er is ook volop goed nieuws over ons mooie centrum. Zeist heeft in tegenstelling tot veel omliggende gemeentes een prachtig historisch hart met veel bijzondere winkels en horecazaken. Dit trekt bezoekers uit de hele regio. Tegelijk is er nog steeds te veel leegstand, al heeft het college nu wel eindelijk de wapens om leegstand samen met de ondernemers te lijf te gaan. Panden met een winkelbestemming buiten het kernwinkelgebied kunnen straks eenvoudiger een woonbestemming krijgen. Daarmee slaan we twee vliegen in 1 klap.

 

Evaluatie centrumvisie: verkeersdoolhof

De evaluatie toont aan dat inwoners en bezoekers Zeist op dit moment als een verkeersdoolhof ervaren. De bereikbaarheid van het centrum scoort zeer negatief en onderzoeksbureau Enneus stelt dan ook dat het hard nodig is dat de bereikbaarheid van het centrum snel verbetert. Een kristalheldere conclusie die ons de raad dwingt om in actie te komen.

 

Inspraak bevestigt conclusie uit evaluatie: de Markt moet open

Op 14 en 21 november hebben zo’n 40 mensen - zowel winkeliers als bewoners uit de omliggende wijken - ingesproken over de evaluatie van de centrumvisie. Een enkele uitzondering daargelaten klonk overal hetzelfde geluid: open de route via de Markt en daarna kan de Korte Steynlaan weer open. Opvallend daarbij is dat de winkeliers precies hetzelfde willen als de inwoners van de omliggende wijken. Vrijwel iedereen heeft last van de slechte bereikbaarheid van het centrum en is boos over het vele omrijden dat geen enkel doel dient.  

 

Het probleem is duidelijk: de oplossing ligt voor het oprapen

Inwoners en ondernemers hebben simpelweg gelijk als ze zeggen dat het centrum slecht bereikbaar is. De evaluatie en de vele reacties daarop laten geen misverstand bestaan: we zijn als politiek doorgeschoten bij het weren van doorgaand verkeer door het centrum. Het is duidelijk dat de huidige onbereikbaarheid een groot knelpunt is voor veel winkeliers, waarvan een aantal het water tot de lippen staat. Bovendien versterkt een slechte bereikbaarheid zichzelf. Het begint met minder bezoekers, dat leidt vervolgens tot meer leegstand, wat daarna weer leidt tot minder bezoekers en zo gaat het verder. Het is zaak om deze cirkel zo snel mogelijk te doorbreken. En dat kan, want we zien gelukkig veel draagvlak voor concrete oplossingen die op korte termijn gaan helpen.

 

Wat is op de korte termijn al mogelijk?

De VVD wil dat het centrum weer goed bereikbaar wordt waarbij we tegelijkertijd voorkomen dat er onnodig omgereden moet worden. Uitgangspunt daarbij is dat we zo snel mogelijk doorpakken als een verkeersmaatregel de bereikbaarheid verbetert en min of meer onomstreden is. Een voorbeeld van zo’n maatregel is het openstellen van de route over de Markt. Het heropenen van deze route lost het probleem van het omrijden over de Steynlaan en de Van Lenneplaan per direct op. Vanzelfsprekend kiezen we daarbij voor een veilige inrichting waarmee we deze route tevens onaantrekkelijk maken voor sluipverkeer van de A28 naar de A12.

 

Wat zou daarna ook kunnen?

Zodra deze Noord-Zuid verbinding is gerealiseerd, zien we geen bezwaar tegen het openstellen van de Korte Steynlaan. Hierbij is wel een integrale aanpak nodig: in overleg met de Wilhelminaparkbuurt en het Lyceumkwartier moeten we een goede balans vinden tussen veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. De VVD wil doorgaand verkeer in wijken voorkomen maar de huidige afsluiting van de Korte Steynlaan maakt de Wilhelminaparkbuurt zeer slecht bereikbaar. De afsluiting van de Korte Steynlaan leidt tot onnodig omrijden wat in aanliggende wijken overlast en onveiligheid veroorzaakt. Wat de VVD betreft is het goed denkbaar dat vervolgens ook de huidige afsluiting van de Lorentzlaan en de Lyceumlaan wordt hersteld, mits daar draagvlak voor bestaat. Ook wil de VVD de Jagerlaan, in ieder geval vanaf de Slotlaan en - mits daar draagvlak voor bestaat - ook vanaf de Antonlaan weer openstellen. Beide maatregelen zullen leiden tot minder druk op de verkeerslichten aan het einde van de Slotlaan en op de rotonde Steynlaan/Antonlaan.

 

Zijn er ook dingen die we niet willen?

We horen ook mensen die ervoor pleiten om alle verkeersmaatregelen in te trekken. De VVD vindt dat geen goed idee. Het kernwinkelgebied van Zeist bestaat naast de Slotlaan ook uit het Belcour en de 1e Hogeweg. De verbinding tussen deze gebieden is de Korte Weeshuislaan. Om die reden zien we hier liever geen autoverkeer. Ook is de VVD geen voorstander van het openstellen van het busstation aangezien de Slotlaan daarmee onbedoeld aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer.

 

Kort samengevat: evaluatie biedt handvaten om door te pakken

Er gaat veel goed in het centrum van Zeist. Vooral daar waar het ondernemerschap zichtbaar is met een onderscheidend winkelaanbod, aantrekkelijke horeca en aansprekende evenementen. Dat moeten we koesteren!