5 vragen over voorstel Socrateslaan in het Lyceum Kwartier

5 vragen aan de hand van de vlog over het voorstel Socrateslaan Gemeenteraadsfractie VVD Zeist – Ernst van Splunter

Zie onderaan deze pagina de link naar de vlog!


Op de Verlengde Slotlaan hangt een bordje waar de VVD wordt gevraagd hoe zij staat tegenover een groen Lyceumkwartier. Wat vindt de VVD?

De VVD vindt het Lyceumkwartier een van de mooiste wijken van ons land. Met zijn brede lanen en mooie huizen in het groen is het hier geweldig wonen. In ons verkiezingsprogramma hebben we dan ook aangegeven dat we dat karakter willen versterken. 

 

Waarom dan toch deze vraag?

Op 11 juni zal de gemeenteraad stemmen over een voorstel om aan de Socrateslaan een huis te bouwen. De eigenaar heeft het betreffende perceel momenteel in gebruik als tuin, achter zijn huis. Omdat het college van B&W na uitgebreid onderzoek tot de conclusie komt dat de aanvraag binnen de gestelde regels past en zij geen instrumenten heeft om het plan tegen te houden, is de aanvraag naar de raad gestuurd. 

 

De tegenstanders van het voorstel vinden dat het groen in het Lyceumkwartier hierdoor wordt aangetast. De VVD is van mening dat de impact op het groen beperkt blijft doordat slechts vier bomen gekapt zullen worden (inclusief herplantplicht op eigen terrein) maar vooral omdat de woning vanaf de Verlengde Slotlaan niet te zien zal zijn. Vanaf de Socrateslaan is de woning eveneens nauwelijks zichtbaar omdat er veel groen omheen staat. Er komt wel een woning bij in de wijk en daar wil de VVD graag paal en perk aan stellen want deze aanvraag maakt duidelijk dat de gemeente maar beperkte mogelijkheden heeft om een volgende vergelijkbare aanvraag te weigeren. Met andere woorden, dit voorstel leert ons dat er aanvullende regels nodig zijn om het karakter van de wijk te behouden. 

 

Hoe nu verder?

De VVD vindt dat we nu goed moeten gaan kijken hoe we na de behandeling van dit voorstel willen omgaan met de ruimtelijke ordening in de wijk. Daarom heeft de VVD een amendement (wijzigingsvoorstel) opgesteld met het doel toekomstige vergelijkbare situaties zoveel mogelijk te beperken.  We hebben overigens uitgezocht om hoeveel percelen het binnen de hele wijk zou kunnen gaan en dat zijn er hoogstens vier of vijf. 

 

Zijn we er dan?

Het voorstel heeft de afgelopen tijd tot de nodige beroering geleid in de wijk. Dat had mogelijk voorkomen kunnen worden als er een duidelijk kader zou zijn geweest voor de (ruimtelijke) ontwikkeling van de wijk. Het goede nieuws is dat dit kader de afgelopen tijd is ontwikkeld door de Vereniging Lyceumkwartier (VLZ) in nauwe samenspraak met de inwoners van de wijk. Deze wijkvisie verdient wat de VVD betreft de volledige steun van het college van B&W. Niet de gemeente moet de (ruimtelijke) kwaliteit van de wijk bepalen maar de inwoners. De VVD waardeert de inzet van de  inwoners en roept B&W op de wijkvisie volledig te onderschrijven. Om dit laatste te bereiken dienen we op 11 juni dan ook een motie in.

 

Kort samengevat?

De VVD is geen voorstander van meer woningen in en blijft zich inzetten voor het groene en ruimtelijke karakter van het Lyceumkwartier. We zijn van mening dat met het voorliggende voorstel het groene karakter van de wijk niet wezenlijk wordt aangetast en dat het voorstel juridisch niet kan worden tegen gehouden. Omdat we in de toekomst willen voorkomen dat nog eens een dergelijk voorstel kan worden ingediend, nemen we het voortouw richting de raad om de regelgeving aan te scherpen zodat we de wijk groen en ruim opgezet kunnen houden. 

Zet cookies aan om de video te tonen.