VVD Zeist: belangrijk om in gesprek te blijven over effecten verkeersmaatregelen

Maandag 28 januari zijn een aantal verkeersmaatregelen in het centrum van Zeist ingegaan:

·        afsluiting Korte Steynlaan voor autoverkeer richting Slotlaan;

·        afsluiting Geiserlaan voor autoverkeer, ter hoogte van Steynlaan;

·        afsluiting Voorheuvel voor doorgaand autoverkeer ter hoogte van De Klinker (voormalig tunneltje bij de Markt);

·        openstelling Voorheuvel ter hoogte van De Klinker alléén voor busverkeer.

De VVD steunt de invoering van deze verkeersmaatregelen vanuit het doel om doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit het centrum te weren. De invoering van de maatregelen wordt door ons op de voet gevolgd, vanwege de gevolgen voor de inwoners en ondernemers in het centrum maar ook omdat de effecten vooraf niet goed te voorspellen zijn. De VVD vindt het daarom belangrijk om met de omwonenden en ondernemers van het centrum in gesprek te blijven over hoe de verkeersmaatregelen ervaren worden en over de aanpak van eventuele knelpunten.

We vinden het belangrijk dat de effecten van de invoering van de verkeersmaatregelen goed worden gemeten. Ook vinden we dat de resultaten hiervan gedeeld moeten worden zodat voor iedereen duidelijk is welke effecten er zijn en welke knelpunten ontstaan. Wat de VVD betreft worden eventuele knelpunten op het vlak van bereikbaarheid en verkeersveiligheid snel opgelost, in goed overleg met de betrokkenen.

De komende tijd zal de VVD nauwlettend in de gaten houden waar knelpunten worden ervaren. Mede daarom horen we graag van inwoners en ondernemers hoe de verkeersmaatregelen beleefd worden. Ervaart u knelpunten in de effecten van de verkeersmaatregelen, meldt u zich dan vooral bij ons via info@vvdzeist.nl of direct bij een van onze raadsleden. Contactgegevens zijn te vinden op https://zeist.vvd.nl