Motie: 'College, overleg met ondernemers over knelpunten aantrekkelijker Zeist!'

Het college van Zeist gaat in gesprek met ondernemers om met oplossingen te komen voor knelpunten die zijn ontstaan bij het aantrekkelijker maken van Zeist. Dinsdagavond 13 november is een motie aangenomen die hierom vraagt.

Zeist werkt de komende jaren op diverse plekken in de gemeente aan het vernieuwen en aantrekkelijker maken van de gemeente Zeist (inclusief het centrum en wijkwinkelcentra). Diverse ondernemers kunnen hierdoor tijdelijk of langdurig hinder ondervinden, inclusief derving van inkomsten. Door de ondernemers zijn diverse urgente signalen geuit zoals dat er op dit moment onvoldoende ervaren aandacht is voor deze knelpunten en men zich zorgen maakt over de toekomst voor ondernemers in Zeist.

 

De VVD heeft het college verzocht om met ondernemers in gesprek te gaan en binnen drie maanden met een voorstel te komen aan de raad. Op dit moment zijn er al een aantal regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken, maar de vraag is of deze voldoende oplossing bieden om ondernemers te faciliteren en te behouden voor de toekomst.


Raadslid Angela Bransen: ‘De VVD vindt het belangrijk dat de oplossingen vooral in overleg en samen met de ondernemers wordt verkend. In de maaltijd van Zeist hebben wij al gezien dat wij vooral niet moeten denken voor maar samen met. Ondernemerschap is daarnaast ook risico lopen – daar hoeft de overheid niet garant voor te staan. Maar als gemeente hebben wij wel een verantwoordelijkheid om levensvatbare ondernemingen voor de toekomst van Zeist te behouden en hen goed te faciliteren zolang ‘’de winkel wordt verbouwd”. Zonder ondernemers namelijk geen ondernemend Zeist.’

Klik hier voor motie overleg college met ondernemers