Vijf vragen over De Maaltijd van Zeist

Van 1 tot en met 6 oktober staat Zeist in het teken van 'De Maaltijd'. Wat dat inhoudt, leest u hier.

Vijf vragen over ‘De Maaltijd van Zeist’

 

1.    Wat is de ‘Maaltijd van Zeist’?

De Maaltijd is een manier om samen met  inwoners te kijken hoe wij de komende vier jaar invulling gaan geven aan de maatschappelijke opgaven van het college.

2.    Wat heeft de ‘Maaltijd’ met het hoofdlijnenakkoord te maken?

In het hoofdlijnenakkoord zijn de opgaven vastgesteld die de vier partijen willen bereiken. De ‘Maaltijd’ geeft de inwoners de mogelijkheid rechtstreeks invloed uit te oefenen op de vraag hoe die doelstellingen worden gerealiseerd, door ze drie vragen voor te leggen:

1.      In hoeverre heb je op de opgaven een áánvulling?

2.      In hoeverre heb je suggesties voor de ínvulling ervan hoe we het gaan bereiken?

3.      Wat kan jouw bijdrage zijn bij het bereiken van deze opgaven en ambities?

 

3.    Welke rol speelt de VVD en welke VVD-ers spelen welke rol bij de ‘Maaltijd’?

Lijsttrekker Sander Jansen heeft een dag voor de verkiezingen het idee gelanceerd om van een coalitie-akkoord te komen tot een inwonersakkoord. Dat is omgezet in ‘De Maaltijd van Zeist’, een week waarin raadsleden (en ambtenaren) in gesprek gaan met inwoners . Zij zullen aanschuiven bij inwoners op diverse plekken en momenten. De metafoor van de maaltijd is gekozen vanuit het idee dat de maaltijd vaak een moment van rust is met tijd voor een goed gesprek met elkaar. De VVD-fractie in de raad neemt deel in 10 groepen die onderwerpsgewijs de inwoners willen betrekken.

4.    Welke rol kan ik zelf spelen?

Alle VVD-leden kunnen via de kalender op de website www.maaltijdvanzeist.nl zien hoe, waar en wanneer ze , individueel of als groep hieraan kunnen meedoen.

5.    Wanneer wordt de ‘Maaltijd’ opgediend en wat staat er dan op tafel?

In de eerste week van oktober wordt alle inbreng vanuit de inwoners verzameld in een ‘receptenboek’. Dat wordt op een later moment politiek gewogen.

Uiteindelijk wordt in de raadsvergadering, want de raad houdt zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de besluitvorming, van 4 december over de opbrengst beslist.