Motie ophalen grof vuil aangenomen

In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, op dinsdag 10 juli werd een op initiatief van de VVD ingediende motie aanvaard, met steun van GroenLinks, D66 en Nieuw Democratisch Zeist, over het ophalen van grof vuil.

Voor het realiseren van een betere afvalscheiding - bron- en nascheiding-, meer daadwerkelijk hergebruik van grondstoffen en een circulaire economie is het belangrijk dat maatregelen op een waar mogelijk positieve, faciliterende en onder inwoners breed gedragen wijze daartoe aanzetten.

Er is dan ook behoefte aan een integrale set van maatregelen die mensen positief en actief verleidt meer aan afvalscheiding te gaan doen die een belangrijke bijdrage levert aan een daadwerkelijk hergebruik van grondstoffen en een circulaire economie. 

De motie heeft daarom gevraagd om een onderzoek om de problematiek in kaart te brengen en de 10-Euro maatregel (eigen bijdrage voor het ophalen van grof vuil) op te schorten.