VVD stelt vragen over SKOUT-winkel

Datum vraag:                         24 mei 2018

Soort:                                     Schriftelijk te beantwoorden vraag

Vragensteller:                        Jos van Loozenoord (VVD)

Onderwerp:                           SKOUT-Winkel


Overwegende dat:

-        Er op korte termijn veel nieuwe banen in de zorg nodig zijn.

-        De gemeente Zeist in samenwerking met o.a. de Regionale Sociale Dienst en diverse zorgorganisaties een “winkel” hebben op het Emmaplein om mensen voor de zorg te werven.

-        Deze winkel slechts een maand open is.

-        Ik daar vandaag geweest ben en geconstateerd heb dat er daar erg druk is en gast heren/vrouwen zich afvragen waarom deze “winkel” slechts een maand open is.

 

Verzoekt het college:

-        Aan te geven of het college kan aangeven wat het succes tot nu toe is van deze “winkel” ofwel hoeveel nieuwe banen heeft de “winkel” tot nu toe opgeleverd.

-        Of het mogelijk is deze “winkel” aanzienlijk langer dan een maand open te houden om nog meer banen voor de zorg te leveren.

-        Het college deze vragen snel kan beantwoorden voor de “winkel” al weer dicht moet, dat zou zonde zijn.

-        Indien mogelijk, vanwege de haast, mondeling te beantwoorden in de raad van 24 mei 2018. Als niet mogelijk schriftelijk te beantwoorden.