VVD sluit met nieuwe coalitie Hoofdlijnenakkoord

VVD, GroenLinks, CDA en Christen-Unie-SGP zijn er uit. In het vanmiddag ondertekende en aan de media toegelichte “Hoofdlijnenakkoord” (zie bijlage) staan de maatschappelijke opgaven waarvoor de partijen zich geplaatst zien. Per opgave zijn ambities geformuleerd. De bedoeling is dat het hoofdlijnenakkoord met de hele raad en de samenleving wordt uitgewerkt in een inwonersakkoord. Een inwonersakkoord is voor zover bekend nog niet eerder gesloten in Nederland.  

De VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie-SGP bieden de raad het hoofdlijnenakkoord aan met het verzoek om in gezamenlijkheid een procedure af te spreken om te komen tot een “Inwonersakkoord”. Het inwonersakkoord dient vooral een antwoord te geven op de ‘hoe-vraag’, ofwel de wijze waarop we in Zeist invulling geven aan de maatschappelijke opgaven en ambities. Voor de zomer stelt de raad een procedure vast waarmee we tot een Inwonersakkoord zullen komen. Het inwonersakkoord zal vervolgens in het najaar worden vastgesteld door de raad.

De hele raad wordt op donderdag 17 mei uitgenodigd om met de coalitiepartijen in het openbaar van gedachte te wisselen over:

  • Wil de Raad met de geformuleerde maatschappelijke opgaven gezamenlijk het gesprek aan met de samenleving om zo te komen tot een inwonersakkoord?
  • Hoe moet dit proces om te komen tot een inwonersakkoord eruit zien?

De wethouderkandidaten zijn: Sander Jansen (VVD), Laura Hoogstraten (GroenLinks), Marcel Fluitman (CDA) en Wouter Catsburg (ChristenUnie-SGP). In de vergadering van 22 mei zal de raad besluiten over benoeming van de wethouders.