VVD stelt vragen over signalen uitvoering 10 euro maatregel ophalen grofvuil

De VVD heeft aan het college een aantal vragen gesteld over de uitvoering van de 10 euro maatregel voor het ophalen van grofvuil bij de inwoners van Zeist.

Inwoners van de gemeente Zeist die grofvuil willen laten ophalen, krijgen daarvoor 10 euro in rekening gebracht. Inwoners die zelf afval wegbrengen naar het Recyclingstation aan de Zandbergerlaan 2, hoeven niets te betalen. Doel van deze maatregel is een betere afvalscheiding en meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. Zo stelt de gemeente Zeist op haar website.

De VVD krijgt signalen uit de samenleving (o.a. op Facebook) dat de uitvoering niet als klantvriendelijk wordt ervaren en er vraagtekens zijn of deze maatregel bijdraagt aan de gestelde doelen. Indien mensen afval dumpen wordt dit namelijk gezien als 'afvaldumping' en wordt dit gratis opgehaald door de gemeente.

De VVD onderschrijft -nog steeds- de gestelde doelen voor betere afvalscheiding en meer hergebruik van waardevolle grondstoffen. Maar gekozen maatregelen moeten bijdragen aan de gestelde doelen en niet leiden tot meer bureaucratie en hogere kosten. Kernvragen zijn dan ook draagt de maatregel echt bij aan het beter scheiden van afval? Wordt er beter gehandhaafd op het dumpen van afval? Hoe klantvriendelijk is de uitvoering van de maatregel.

De VVD ziet uit naar de beantwoording van de vragen. Mocht u zelf uw ervaring ook willen delen dan kunt u contact met ons opnemen.


Wil je alle vragen bekijken? Klik dan hier: https://zeist.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/448785