VVD Zeist gaat voor een inwonersakkoord

Met het einde van de campagne in zicht en een nieuwe raadsperiode van vier jaar in het vooruitzicht zet de VVD in Zeist in op vernieuwing van de lokale politiek. Lijsttrekker Sander Jansen: “Inwoners moeten meer mogelijkheden hebben om de lokale politieke agenda te bepalen en mee kunnen denken hoe we die gaan uitvoeren. Dat begint voor de VVD bij een politiek akkoord op hoofdlijnen waar we de inwoners van Zeist actief bij betrekken en politici die meer op straat te zien zijn en minder in het gemeentehuis”.

De VVD Zeist is de afgelopen verkiezingscampagne huis aan huis gegaan in de wijken en buurten in Zeist met de vraag wat er nog beter kan in de eigen leefomgeving. Dit leverde vele honderden gesprekken op met inwoners. Naast het algemene beeld dat het overgrote deel van de inwoners zich zeer betrokken voelt bij de eigen buurt, gaf men ook belangrijke aandachtspunten mee voor de lokale politiek. Voorbeelden hiervan zijn de inspraak rondom ruimtelijke plannen, geplande verkeersmaatregelen, keuzes rond het onderhoud van wegen en fietspaden en wel of geen betaald parkeren in de buurt.   

De VVD Zeist wil deze betrokkenheid van de samenleving nog meer onderdeel laten zijn van het werk van de gemeenteraad. Het vormt een belangrijke pijler in de manier waarop de VVD in Zeist de komende jaren invulling wil geven aan lokale liberale politiek. We willen dat de samenleving meer ruimte krijgt voor ideeën en initiatieven met maatschappelijke impact.

Sander Jansen: “Het is geweldig om vast te stellen hoeveel Zeistenaren met ons mee willen denken om de eigen wijk nog mooier en beter te maken vanuit de eigen beleving. Voor ons is dit een startpunt op weg naar breed gedragen wijkvisies en daarom gaan we ook na de verkiezingen door met onze gesprekken aan de deuren. Iedere maand zullen we in een wijk van Zeist in gesprek gaan met de inwoners. In die gesprekken zien we ook mogelijkheden om het draagvlak voor de lokale politiek te vergroten, meer mensen te interesseren voor de lokale politiek en ze er actief bij te betrekken.”