Minister Cora van Nieuwenhuizen bezoekt spoorwegovergang Den Dolder

Minister Cora van Nieuwenhuizen  van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het centrum van Den Dolder een kijkje genomen bij de spoorwegovergang. De VVD Zeist is van mening dat – in het kader van leefbaarheid van het centrum van Den Dolder en de belangen van de inwoners en ondernemers - alles in het werk moet worden gesteld om de overgang open te houden.

 

De minister heeft hierover met VVD-lijsttrekker Sander Jansen, de Belangenvereniging Den Dolder en de Ondernemersvereniging Den Dolder gesproken. Ze gaf aan dat bij afwegingen over mobiliteit door haar ministerie altijd naar verschillende belangen wordt gekeken en effecten op veiligheid en leefbaarheid altijd een belangrijke rol spelen. .

 

Sander Jansen stelt dat ook de VVD-Zeist vindt dat er niet geoptimaliseerd moet worden vanuit het belang van de spoorverbindingen en dat in de afweging ook andere belangen meespelen zoals de doorstroming van het autoverkeer. Ook het belang van een leefbaar Den Dolder, waarin Noord en Zuid goed met elkaar verbonden moeten blijven, is onderdeel van deze afweging. 

 

VVD-lijsttrekker Sander Jansen is zeer tevreden met de opstelling van de minister, die tijdens het bezoek aan de spoorovergang een goed beeld heeft gekregen van het belang van het openhouden van deze voor Den Dolder cruciale verbinding.