Zeistenaren aan het woord in VVD-magazine

Tientallen Zeistenaren spreken zich in het VVD-campagnemagazine ‘Thuis in Zeist’ uit over de toekomst van hun woonplaats. Inwoners, uit alle delen van de Zeister samenleving, geven hun mening over wat er goed en minder goed gaat. De VVD Zeist heeft het magazine gelanceerd in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart aanstaande. Het magazine zal in de verschillende wijken en dorpen persoonlijk door de kandidaat-raadsleden overhandigd worden aan de inwoners.

Inwoners van Zeist zijn actief betrokken bij het opstellen van het VVD-verkiezingsprogramma. Met dit magazine wil de VVD laten zien dat zij de ingeslagen weg voortzet en deze vorm van betrokkenheid bij de politiek nog meer onderdeel wil laten zijn bij het werk in de gemeenteraad. Dit is een belangrijke pijler in de manier waarop de VVD in Zeist invulling wil geven aan lokaal liberale politiek.

Lijsttrekker Sander Jansen ziet de bijdragen van de inwoners, leden maar ook vele niet-leden van de VVD, als een opdracht: ‘Het is geweldig om vast te stellen hoeveel Zeistenaren bereid waren zich uit te spreken over onderwerpen die ze belangrijk vinden: veiligheid, wonen, integratie, duurzaamheid, ruimte voor ondernemen, bereikbaarheid en betrokkenheid bij het bestuur, het komt allemaal aan de orde. Iedere Zeistenaar kent vast wel iemand die in het tijdschrift aan het woord komt. Wij streven er naar dat het magazine er aan gaat bijdragen dat iedereen op 21 maart naar de stembus gaat.’

Het magazine van 32 pagina’s heeft een oplage van 12.000 exemplaren en is ook via de website van VVD Zeist te bekijken.

Op deze pagina is ook een 'the making of' vlog te vinden van de hand van Rob Besseling.