Vragen Veiligheid Den Dolder

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2017 hebben wij vragen gesteld over de veiligheidssituatie in Den Dolder mbt Altrecht/ Aventurijn aan burgemeester Koos Janssen. De vragen zoals hieronder beschreven, zijn ingediend door raadslid Hetty Beekman en de beantwoording is binnenkort te beluisteren in een videoverslag op de site van de Gemeente Zeist.

Het is inmiddels 3 weken geleden dat in Den Dolder een crisisaanpak is ingezet; extra maatregelen wat betreft de beveiliging in het dorp en op het terrein van Altrecht, en maatregelen wat betreft de informatievoorziening door het wijkteam voor de inwoners. Na 3 weken zouden we kijken hoe het verder moet gaan richting de ‘tussenfase’. Er zijn nog veel vragen over de veiligheid niet beantwoord, vandaar dat ik die nu eerst stel.

1. Klopt het dat de brieven met vragen oa. over dit onderwerp van twee bewonersverenigingen en één ondernemersvereniging nog niet zijn beantwoord, en dat zij zelfs geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen? Op welke termijn kunnen zij de beantwoording verwachten? En kan er een afschrift naar de raad gezonden worden?

2. Er is 24 uurs beveiliging in Den Dolder; hoe is dat op dit moment concreet georganiseerd, zowel op het terrein als in het dorp? Hoeveel politie inzet en hoeveel particuliere beveiliging is er overdag, ’s avonds en ’s nachts? Hoeveel werkende camera’s hangen er, zowel op het terrein als daarbuiten? Wat gebeurt er concreet als daar iets op verschijnt dat om actie vraagt? En hoe lang blijft de camerabewaking gegarandeerd? Is de (kapotte) verlichting op het terrein inmiddels aangepast en verbeterd? 

3. Hoe wordt het niveau van de huidige beveiliging ervaren door de inwoners, hoe is dit gecheckt en geëvalueerd? Wat is de inzet van beveiliging voor de komende maanden en hoelang blijft dit gegarandeerd?

4. Zijn er in de afgelopen 3 weken vanuit de instellingen Altrecht/ Aventurijn meldingen gedaan bij de politie en/ of brandweer? Zo ja, waar hadden die betrekking op en wat is de reactie/ afhandeling geweest?

5. Hoe is op dit moment de handhaving op het gebied van drugsgebruik en drugshandel, zowel op het terrein als daarbuiten? Zijn er aanhoudingen verricht en/ of zijn er lopende onderzoeken?

6. Hoe worden de cliënten van de forensisch psychiatrische kliniek op dit moment  begeleid of gemonitord, tijdens hun verlof(uren) in het kader van de resocialisatie? Als zij het instellingspand verlaten, met welke vorm van begeleiding en/ of monitoring bewegen zij zich dan op het terrein, in het dorp en in de omgeving? Welke afspraken zijn daarover gemaakt tussen Altrecht/ Aventurijn en de gemeente?

7. Hoe zijn de verschillende informatiemogelijkheden en bijeenkomsten door de inwoners ervaren? Heeft het wijkteam verslag gemaakt van de vele gesprekken die zij had met inwoners, en zijn hun zorgen, inbreng en suggesties genoteerd? Kunnen die ter beschikking komen van de raad? Hoe wordt de informatievoorziening voortgezet? Worden de ‘huiskamerbijeenkomsten’ met de kleine groep inwoners voortgezet? Kan dit toegankelijk worden voor meerdere mensen, indien men dit wenst?

8. Wanneer zijn de inspectie onderzoeken klaar, heeft u hier zicht op?

9. Hoe gaan wij als raad bij de ‘tussenfase’ van het proces van vertrek van Altrecht/ Aventurijn uit Den Dolder, betrokken worden?